Zasada Deminga № 8. Wyeliminowanie strachu

Osoby, które mają wpływ na system powinni skupić się na eliminacji elementów, powodujących strach lub jakiekolwiek inne nieprzyjemne odczucia. Przykładowe elementy, które powodują strach:

  • Zarządzanie przez cele i wyniki,
  • Ocena roczna pracowników,
  • Odpowiedzialność zbiorowa,
  • Niektóre systemy premiowania,
  • Presja czasu,
  • Klimat emocjonalny w miejscu pracy,
  • Nieadekwatna do stanowiska odpowiedzialność,
  • Brak perspektyw rozwoju.

Poczucie strachu u pracowników może znacznie obniżyć wydajność całego przedsiębiorstwa. Żaden z pracowników nie powinien bać się mówić o zaistniałych problemach swojemu przełożonemu. Sprawna komunikacja i przyjazna atmosfera są czynnikami, które działają pozytywnie i przynoszą korzyści dla wszystkich. Nie warto narzucać cele oparte o liczbę, tym samym obniżając jakość produkcji. Zarządzanie przez strach w długoterminowej perspektywie pogarsza jakość i produktywność organizacji.

  1. E. Deming wyróżnia strach i niepokój. “Strach występuje wtedy, kiedy możemy określić jego źródło. Niepokój zaś wtedy, kiedy jego źródło jest nieokreślone. Jeśli nie możesz spierać się z szefem to nie warto dla niego pracować“. Chodzi tutaj głównie o to, że w trakcie wykonywania swoich obowiązków pracownik powinien odczuwać się bezpiecznie. Dyskutowanie z szefem jest porządku, gdy się robi to z szacunkiem do niego. Możliwość wyrażania własnej opinii jest jednym z elementów, który pomaga pracownikowi odczuwać się bardziej znacząco.

W jaki sposób możemy eliminować stres w pracy? Najpierw należy zacząć od przeanalizowania spraw organizacyjnych w firmie i wewnętrznej komunikacji. W taki sposób będziemy mogli wyłapać i eliminować niepoprawności w systemie zarządzania. Które mogą być przyczyną stresu. Wszystkich pracowników należy traktować równo, bez żadnych przewag dla określonych osób. W razie potrzeby można również wprowadzić szkolenia dotyczące stresu, na których dowiedzą się jak mogą sobie lepiej radzić ze stresem oraz jak stworzyć przyjazną atmosferę w miejscu pracy.

Zobacz też jaka jest dziewiąta zasada Deminga.

Add Comment