Zasada Deminga № 13. Promowanie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego doskonalenia

Wiedza powinna być podstawą każdej organizacji, która dąży do efektywnego działania. Zdaniem W.E. Deminga do obowiązków firmy należy zapewnienie pracownikom ustawicznego kształcenia, co stwarza możliwości do ciągłego rozwoju osobistego. Zachęcanie ludzi do uczenia się podnosi kulturę organizacji i wzbogaca osobowość każdego zatrudnionego.

Aktualna wiedza jest przydatna w wykonywaniu codziennych zadań na wszystkich szczeblach organizacji. Kierownictwo powinno pokazać na własnym przykładzie zalety samokształcenia i rozwinąć taki nawyk u swoich pracowników. Samodoskonalenie znakomicie wpływa na poczucie własnej wartości i dodaje pewności siebie. Doskonali to również jakość wytwarzanych produktów i oferowanych usług. Rozwój i edukacja osobowości w danej firmie jest dobrym sygnałem dla powiązania swojej kariery zawodowej z tą organizacją.

Uczeń W. E. Deminga stwierdza: “Uczę się zasad koncepcji i teorii. Poznaję powody dla których należy się zmieniać. Uczę się nowych sposobów myślenia. Chciałbym, aby dr Deming powiedział mi dokładnie co mam robić. Dr Deming wymaga ode mnie czegoś więcej. Wymaga, żebym sam myślał. Zamiast recept daje teorie. Coś co muszę sam przemyśleć. Coś co muszę stworzyć. Zmusza mnie, abym został przywódcą, żebym stanął na czele, żebym podjął ryzyko. Co najważniejsze, sam muszę zdobyć wiedzę. Wtedy będę mógł stosować to co się nauczyłem i przekazać moje wiadomości ludziom na niższych szczeblach w firmie“.

Możemy stwierdzić, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria. Powinniśmy uczyć pracowników nowym sposobom myślenia, wymagać aby stwarzali własne pomysły, żeby zmieniali się na lepsze. Transformacja osobowości jest głównym celem kształcenia, jest to korzystne nie tylko dla pracownika, ale również dla potrzeb doskonalenia pracy.

Zobacz też jaka jest czternasta zasada Deminga.

Add Comment