Zasada Deminga № 14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji

Żaden nawet najlepszy system zarządzania nie będzie działał bez szeregu elementów, zapewniających jego sprawne funkcjonowanie. Tymi elementami są ludzie. Transformacja powinna być rzeczą powszechną dla każdego pracownika. Od kierowników do osób podległych. Codzienne małe kroki i doskonalenie w końcu prowadzą do całkowitego przekształcenia przedsiębiorstwa.

Jakościowa transformacja organizacji powinna:

  • Odbywać się od najwyższych do najniższych szczebli,
  • Zasady zmian jakościowych powinny być znane przez wszystkich pracowników w poszczególnych działach,
  • Powinno istnieć przekonanie, że transformacja jest właściwą drogą do osiągnięcia głównych celów firmy,
  • Wiara menadżerów w skuteczność transformacji pro-jakościowej.

Zdaniem W. E. Deminga: “System głębokiej wiedzy wyraźnie wskazuje na potrzebę określenia celu. Po ustaleniu celu należy przeanalizować każdy proces. Znając proces i jego rolę w osiąganiu przyjętego celu możemy wprowadzić udoskonalenia“. Takie podejście do pracy powinno być stosowane na co dzień w organizacji. Staramy się nabyć wiedzę, aby problemy z doskonaleniem jakości pracy oraz jakości zarządzania nie były zbyt skomplikowane do rozwiązania.

W czasach dzisiejszych klienci stają się bardziej wymagający, systemy się zmieniają i pojawiają się innowacyjne metody i narzędzia. Żeby przetrwać w nowych umowach, powinniśmy wzmacniać możność konkurencyjną i transformować swoje nawyki. Konkurencja wymaga pro-jakościowej transformacji każdej organizacji- tych nowych, które dopiero wchodzą na rynek i tych doświadczonych, największych przedsiębiorstw.

Ciągłe kształcenie, pozyskiwanie nowej wiedzy i jej zastosowanie w organizacji są podstawą do pozytywnych zmian. Nie jest to proces łatwy, ale wszystkie wysiłki warte są uzyskanych korzyści.

Add Comment