Cykl PDCA

Cykl PDCA stanowi element nowej filozofii zarządzania. Najbardziej skuteczne metody szczupłego zarządzania są wykorzystywane w największych korporacjach świata, a szczególnie w korporacji Toyota. Firma powstała w Japonii, a w latach 1950 Japończycy nauczyli się innowacyjnych metod od amerykańskiego statystyka Dr. Williamsa Edwardsa Deminga. W połowie ubiegłego wieku prowadził cykl lektur dla przedsiębiorców, aby pomóc gospodarce Japonii przetrwać po zdarzeniach II Wojny Światowej.

Doskonalenie procesów

Największe korporacje wiedzą, że podstawą sukcesu jest proces ciągłego doskonalenia się. Właśnie o to chodzi, kiedy mówimy o cyklu PDCA. Nie koniecznie są to globalne zmiany, gdy nawet zmiana jednego czynnika może wpłynąć na cały proces a także na wynik końcowy. Twórcą metody, o której dzisiaj mówimy jest Dr. William Edwards Deming, który opracował i wdrożył system zarządzania procesami w wielu amerykańskich oraz japońskich przedsiębiorstwach.

Zobacz także czym jest metoda PDCA i jak wpływa na Twoje przedsiębiorstwo.

Na czym polega cykl PDCA

Obecnie cykl jest jedną z najczęściej stosowanych metod dla ulepszenia jakości wytwarzanych produktów i usług oraz reorganizacji funkcjonowania organizacji. Informacja zwrotna, którą otrzymujemy podczas działań z cyklu pozwala na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów i systemów. Pozwala ona również na szybkie zlikwidowanie powstających zaburzeń i problemów.

Etapy

Cykl PDCA składa się z czterech etapów:

  • Planowanie                                                  Plan
  • Wykonanie                                                     Do
  • Sprawdzenie                                                      Check
  • Usprawnienie                                                        Act
  1. Planowanie polega na analizie. Najpierw określamy sytuację, której dalsze ulepszenie będzie dotyczyć oraz niezbędne działania dla poprawy jakości. Następnie opisujemy cały proces z uwzględnieniem najważniejszych zadań, które mamy zrealizować i przedstawiamy uczestników tego procesu. Wraz z uczestnikami  określić główne przyczyny, które mogą  powodować zaburzenia w procesie wytwarzania produktów i usług.  Po dokonaniu analizy  zakłóceń zachodzących w organizacji opracowujemy dokładny plan działań oraz określamy, jakie efekty chcemy osiągnąć.
  1. Wykonanie ustalonych działań  zgodnie planu, realizacji niezbędnych czynności w celu przetestowania wybranych metod rozwiązania zaburzeń.
  1. Sprawdzenie. Etap polega na przeprowadzeniu badań w celu określenia, czy wybrane metody są skuteczne i czy faktycznie doprowadzą do rozwiązania problemów powstałych podczas wytwarzania produktów i usług. Na tym etapie jeżeli jest to niezbędne można  popatrzyć w stronę ulepszenia wybranych czynności,  aby w efekcie końcowym uzyskać pozytywne zmiany.  Niekiedy jest tak, że wybrane  metody nie są skuteczne, więc dochodzi do konieczności zmodyfikowania planu działań, a niektóre  działania mogą być całkowicie odrzucone. Przy sprawdzeniu okazuje się czy proces zostanie ulepszony, czy też potrzebne będą dodatkowe działania.
  1. Działanie. Ostatni etap koła PDCA polega na doskonaleniu istniejących procesów oraz poszukiwaniu pomysłów na kolejne ulepszenia. Faza ta służy do monitorowania i kontroli wszystkich zmian,  które zachodzą w wyniku wdrożenia nowych metod wytwarzania produktów i usług.  Wybieramy oraz opracowujemy najbardziej skuteczny plan działania oraz identyfikujemy, czego jeszcze musimy się nauczyć.

Zobacz także czym jest Cykl Deminga i w jaki sposób może pomóc Twojej firmie.

Add Comment