Cykl Deminga

Uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności jest niezbędnym dla jednostek, organizacji i społeczności. W XXI wieku niemal każdy od czasu do czasu stawia sobie jako cel rozwój w najbardziej skuteczny i szybki sposób. Cykl Deminga pokazuje nam doskonale opracowany system efektywnego uczenia się.

Kim jest Dr.Deming?

Dr. William Edwards Deming- amerykański statystyk, który w czasie II Wojny Światowej pracował w przedsiębiorstwach z gałęzi przemysłu zbrojeniowego, gdzie opracował i wdrożył system zarządzania procesami. Po zakończeniu wojny wysłany był do Japonii, gdzie przekazywał swoją wiedzę inżynierom i menedżerom. Były to pracownicy koncernu Toyota. W latach 50 ubiegłego wieku zaczął prowadzić całe wykłady dla Japończyków z przedmiotu statystycznego sterowania procesami (SPC), ale jego działania nie były szeroko znane w amerykańskim społeczeństwie. Dopiero na końcu XX wieku, kiedy amerykanie analizowali działalność gospodarczą Japończyków, Deming uzyskał międzynarodowe uznanie swoich metod.

Cykl Deminga

Z rysu historycznego wynika, iż Dr. William Edwards Deming rozwinął i rozpowszechniał już istniejący cykl PDCA, który stworzony był przez W. Shewharta, który w latach 1950. Deming, przekazując wiedzę otrzymaną od swojego mentora, posługiwał się określeniem „Cykl Shewarta” jednak po swoich dokonaniach w Japonii do codzienności przeszła nazwa „Koło Deminga” lub „Cykl ciągłego doskonalenia”.

PDCA to nigdy nie kończący się cykl uczenia i doskonalenia. Może on być wykorzystany w celu sprawdzania zmian zachodzących w związku z celami długoterminowymi, lub także krótkoterminowymi. PDCA użytkowany jest dla ciągłej, systematycznej poprawy systemów i procesów w organizacji, stosowany on jest wobec jakichkolwiek powtarzających się działań. Jest to cykl czynności, na podstawie którego wyciągamy wnioski i usprawniamy na bazie tego, co się wydarzyło.

Etapy cyklu Deminga

Na cykl Deminga składa się 4 etapy:

 • PLAN
 • DO
 • CHECK
 • ACT
CYKL DZIAŁANIA
CYKL DZIAŁANIA

Planowanie jest pierwszym etapem cyklu Deminga. Obejmuje on dokładną analizę powstałej sytuacji i określenie niezbędnych działań dla otrzymania efektu najwyższej jakości. Najogólniej można stwierdzić, że faza ta ogranicza się do obserwacji i analizy sytuacji w danym procesie a następnie sporządzeniu planu działań. Oto szczegółowe czynności, które należy wykonać na danym etapie:

 • Określenie procesu, który potrzebuje usprawnienia,
 • Opis tego procesu w formie obecnej, uwzględniając jego kluczowe zadania,
 • Określenie wszystkich uczestników tego procesu (zewnętrznych i wewnętrznych),
 • Określenie główne przyczyny powstania zakłóceń w procesie,
 • Przeanalizowanie wyżej określonych przyczyn
 • Opracowanie planu działania i zmian, przedstawienie, jaki efekt wprowadzane zmiany będą mieli na cały system,
 • Wybranie najbardziej skutecznego rozwiązania.

Drugim etapem jest wykonanie zgodnie z opracowanym planem działań praz przetestowanie wybranych rozwiązań:

 • Dokonanie próby w celu przetestowania działania potencjalnych rozwiązań,
 • Zidentyfikowanie, w jaki sposób wybrane metody w skuteczny sposób będą oddziaływać na system, w którym są wdrażane.

Etap trzeci- sprawdzenie. Obejmuje badania, prowadzone w celu określenia, czy wprowadzone zmiany  pozwoliły osiągnąć postawiony cel i w jaki sposób można je ulepszyć. W tym momencie już można zauważyć, czy plan zmian jest skuteczny i czy faktycznie w procesie dochodzi do pozytywnych zmian. Często jest tak, że dane rozwiązanie powinno być odrzucone lub zmodyfikowane. Czynności, które mają być dokonane na etapie sprawdzenia:

 • Przeanalizowanie rezultatów oraz wyciąganie wniosków z przeprowadzonych na poprzednim etapie eksperymentów,
 • Określenie czy proces został ulepszony,
 • Zastanowienie się, czy proces ten jest w stanie doskonałym, czy w przyszłości będzie potrzebował dodatkowych działań.

Ostatni, czwarty etap cyklu Deminga polega na udoskonaleniu procesu i znalezieniu pomysłów na kolejny etap. Tutaj dostosowujemy nasze metody oraz identyfikujemy, czego jeszcze musimy się nauczyć. Etap działania w szczegółach to:

 • Wybranie najbardziej skutecznego rozwiązania,
 • Wprowadzenie w życie opracowanego planu działania,
 • Monitorowanie i kontrola wszystkich zmian, które spowodowane są wdrożeniem nowych metod.

Kierowanie doskonaleniem

Cykl Deminga wykorzystywany jest nie tylko w systemach produkcji, ale również w życiu codziennym. Według trendów, zachodzących w ostatnich latach, mamy do czynienia z rosnącą długością życia, a także z ciągłymi zmianami w ekonomice, technice, polityce i społeczeństwie. Czynniki te powodują następujące konsekwencje:

 • Edukacja staje się procesem, występującym w ciągu całego życia. Wcześnie było tak, że ludzie się uczyli w młodym wieku, żeby wykorzystać tę wiedzę w dorosłości. Teraz kształcenie staje się procesem stałym,
 • Lekcje zmieniają się według zmian, zachodzących w już wymienionych gałęziach, nie są one sztywne w swojej treści. Edukacja w czasach dzisiejszych składa się z elementów, które ulegają ciągłej zmianie.
 • Kierowanie wiedzą nie jest tym samym co edukowanie. Musimy zdobyć wiedzę o tym, jak się uczyć. Na szczęście mamy wiele opracowanych systemów i metod uczenia się, jedną z tych metod jest Cykl PDCA.
 • Organizacje, które nie stosują metody uczenia się lub odrzucają idee ciągłego rozwoju i kształcenia pracowników i osób zarządzających, są prawdopodobnie wskazane na to, że ich metody staną się nieaktualne, co może powodować zwiększenie kosztów produkcji, upadek sprzedaży i co zatem idzie, upadek całego przedsiębiorstwa.

Add Comment