Zastosowanie standaryzacji

W systemie Lean Management standaryzacja może być zastosowana w celu:

 • Organizacji miejsca pracy,
 • Wizualizacji,
 • Standaryzacji pracy,
 • Oraz zarządzania czasem taktu.

Omówimy każdy element po kolei.

Organizacja miejsca pracy

Przede wszystkim środowisko pracy powinno być urządzone w sposób ergonomiczny, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Należy uważać na obciążenie mięśniowo-szkieletowe, hałas, ustawić właściwe oświetlenie, a także zlikwidować wszystkie czynniki, które mogą powodować stres. Pomieszczenie powinno być:

 • Odpowiadające wymaganiom wykonywanej pracy, wyposażone w niezbędne narzędzia,
 • Dostatecznie przestronne,
 • Równomiernie oświetlone,
 • Z niskim poziomem hałasu,
 • O odpowiedniej temperaturze i wilgotności.

Ustalenie standardów organizacji środowiska pracy zgodnie zasad wynikających z BHP pomaga utrzymywać odpowiedni poziom wydajności wykonywanych zadań i bezpieczeństwa pracowników.

Wizualizacja

Ważnym elementem jest opisanie uzgodnionych standardów w taki sposób, aby były one łatwe do zrozumienia i nie wymagały dodatkowych rozjaśnień. Każdy z pracowników ma obowiązek zapoznać się z nowymi metodami pracy.

Standaryzacja pracy

Jest to uzgodniona, udokumentowana, obecnie najlepsza ze znanych metoda bezpiecznego i wydajnego wykonywania pracy na odpowiednim poziomie jakości. Standaryzacji poddają się  procesy, które są powtarzalne i dają się opisać. Standaryzacja pracy jest niezbędna dla często powtarzalnych prac produkcyjnych i okołoprodukcyjnych. Wdrożenie standardów jest pomocne dla uzyskania kontroli nad procesami, jakością oraz w celu możliwości usprawnienia procesów i metod wytwarzania określonych produktów. Nie ukrywajmy, wdrożenie standaryzacji jest procesem czasochłonnym i stosunkowo trudnym do wdrożenia, jednak dającym bardzo duże korzyści.

Cele wdrożenia Pracy Standaryzowanej:

 • Poprawa efektywności,
 • Standaryzacja czynności i procesów produkcyjnych,
 • Zbilansowanie pracy pomiędzy stanowiskami,
 • Poprawa przestrzennej organizacji obszaru roboczego,
 • Identyfikacja i poprawa istniejących problemów produkcyjnych,
 • Niezakłócony przepływ materiałów oraz przepływ produkcji,
 • Minimalne wymagania przestrzenne.

Jakie korzyści uzyskamy:

 • Stabilizacja warunków pracy,
 • Ograniczenie zmienności,
 • Udokumentowane wskaźniki jakości oraz sposoby ich kontroli,
 • Wyznaczona kolejność czynności, metod i stosowanych urządzeń znacznie skraca wykorzystywany czas, a to z kolei redukuje koszt produkcji,
 • Lepsza obserwacja procesu ułatwia rozwiązywanie powstałych problemów,
 • Udokumentowane najbardziej skuteczne, ergonomiczne i bezpieczne metody pracy,
 • Ułatwienie przeprowadzenia szkoleń dla nowych pracowników,
 • Udokumentowanie wymaganych zapasów produkcji w toku.

Elementy Pracy Standaryzowanej

 1. Czas taktu określa czas, w jakim powinny zostać wyprodukowane wyroby, aby zaspokoić popyt klienta.
 2. Sekwencja produkcyjna oznacza ustaloną metodę pracy, zgodnie z którą operator przetwarza surowiec w wyrób.
 3. Standardowa wielkość zapasu w toku produkcji, czyli minimalna wielkość części lub surowców dla podtrzymywania ciągłości pracy.

Przeczytaj także czy jest standaryzacja pracy w logistyce.

Zarządzanie czasem taktu

Czas taktu- to wyrażone w sekundach tempo, w jakim klient zamawia od nas jedną sztukę wyrobu. Można to przedstawić jako „dostępny czas pracy podzielony przez zamówienie klienta”. Dostępny czas pracy- to całkowity dostępny czas pracy w ciągu dnia (w sekundach). Zamówienia klienta- ilości, jakie musimy wyprodukować w ciągu dnia.

Dlaczego warto się skupić na Czasie Taktu:

 • Operatorzy pracują rytmicznie,
 • Łatwiejsze planowanie produkcji,
 • Łatwo zauważa się powstające problemy,
 • Większa efektywność i wydajność,
 • Przewidywalny przepływ umożliwiający powtarzalną produkcję.

Add Comment