Zbędne ruchy20200824114549

Zbędne ruchy

Smart Lean24 sierpnia 20200 comments
Tak samo, jak inne typy marnotrawstwa, zbędne ruchy nie dodają wartości wytwarzanym towarom i usługom. Ten rodzaj marnotrawstwa podobny jest do zbędne...
Zbędne przetwarzanie20200810140532

Zbędne przetwarzanie

Smart Lean10 sierpnia 20200 comments
Określimy najpierw definicję zbędnego przetwarzania. Są to wszystkie operacje i procesy, które wykonujemy na co dzień, ale nie są one niezbędne. Zbędn...
Braki jako marnotrawstwo20200805095243

Braki jako marnotrawstwo

Smart Lean5 sierpnia 20200 comments
Braki, jako jedna z postaci marnotrawstwa obejmują produkty lub surowce wadliwe, koszty kontroli jakości, naprawy braków i wad oraz reklamacje klientó...
Transport20200722115924

Transport

Smart Lean22 lipca 20200 comments
Marnotrawstwo transportu powstaje w wyniku złego rozmieszczenia maszyn, dużej odległości lub wysokości i przesuwania rzeczy z różnych powodów. Transpo...
Zapasy20200720141744

Zapasy

Smart Lean20 lipca 20200 comments
Zapasem nazywane są wszystkie towary, surowce, produkcja w toku, części do montażu lub gotowe wyroby, które są składowane przez dowolny okres w zakład...
Nadprodukcja20200716124729

Nadprodukcja

Smart Lean16 lipca 20200 comments
Nadprodukcja oznacza zbędne wytwarzanie produktów w niepotrzebnej ilości i w niewłaściwym czasie. Występuje, gdy mimo braku zamówienia i zapotrzebowan...
Typy marnotrawstwa w przedsiębiorstwie20200714120628

Typy marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

Smart Lean14 lipca 20200 comments
Sukces odnosi ten, kto odnosi zysk dostarczając produkt w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości, w konkurencyjnej cenie oraz w terminie wymagany...
Wartość dodana produktów i usług20200710135146

Wartość dodana produktów i usług

Smart Lean10 lipca 20200 comments
Często słyszymy określenie „wartość dodana” w różnych dziedzinach i branżach, ale co to oznacza? Dzisiaj spróbujemy to wyjaśnić. Ogólna definicja wart...
Kaskadowanie celów20200709114002

Kaskadowanie celów

Smart Lean9 lipca 20200 comments
Kaskadowanie celów jest jedną z metod zarządzania, która pomaga w skupieniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia określonych ce...
Nadanie pracy celu i kierunku20200706114524

Nadanie pracy celu i kierunku

Smart Lean6 lipca 20200 comments
Wyobraź, że twoja firma jest statkiem, a ty jesteś kapitanem. Prawdziwy kapitan musi mieć poczucie kierunku, aby dotrzeć do swojego celu. Musi wiedzie...