Kaskadowanie celów

Kaskadowanie celów jest jedną z metod zarządzania, która pomaga w skupieniu działań i wykorzystaniu posiadanych zasobów dla osiągnięcia określonych celów. Jak już wiemy, w każdej organizacji na samym początku powinniśmy określić strategię, zadania i cele, które chcemy osiągnąć. Metoda kaskadowania celów umożliwia uzyskanie celów firmy, wykorzystując posiadane zasoby, eliminując działania niewspierające realizację głównych zadań przedsiębiorstwa.

Metody kaskadowania celów

Istnieje cztery główne metody kaskadowania celów:

  1. Podział targetu. Metoda ta polega na rozdzieleniu celu na części i przydzielenie tak samo brzmiących celów o mniejszych targetach.
  2. Operacjonalizowanie. Przy stosowaniu tej metody cel menadżera zostaje przełożony na zadania operacyjne podwładnych, które wykonywane są codziennie. Najczęściej są to cele związane ze zwiększeniem sprzedaży (np. podpisanie określonej ilości umów lub zwiększenie sprzedaży).
  3. Podział celu na składowe. Główne cele mogą być podzielone na mniejsze, kiedy dla ich osiągnięcia wymaga się kilka elementów składowych.
  4. Delegowanie. Przekazanie celu podwładnemu jest najprostszą metodą i wymaga przekazania pełnych uprawnień decyzyjnych pracownikowi.

Proces kaskadowania i synchronizacji celów

Kaskadowanie celów i ich synchronizacja zapewniają rozdzielenie strategii działań na wszystkie jednostki organizacyjne oraz uzyskanie spójności celów w każdym z procesów. Wyzwaniem jest zapewnienie płynności procesu od początku do końca, czyli od stanu surowego do gotowej produkcji. Jednostki organizacyjne mają skłonność do skupiania się tylko na jednym procesie i swoim zakresie odpowiedzialności blokując przy tym przepływ informacji w całej organizacji. Zakłócona komunikacja skutkuje obniżeniem efektywności procesów wytwarzania produktów i usług. Na tym etapie pomocnym narzędziem staje się mapowanie procesów, które umożliwia zrozumienie kolejności wykonywanych działań i kolejność procesów na linii produkcyjnej.

Proces kaskadowania celów przepływa w trzech etapach:

  1. Identyfikacja jednostek organizacyjnych, które będą uczestniczyć w realizacji głównego celu raz strategii przedsiębiorstwa.
  2. Kaskadowanie mierników, czyli przeniesienie mierników na niższy poziom zarządzania.
  3. Określenie wartości celów, które chcemy osiągnąć i synchronizujemy je w procesach.

Podczas procesu kaskadowania celów powinniśmy dostosować zadania do poszczególnych działów i osób w zależności od ich specjalizacji, biorąc do uwagi czynniki jakości oraz wpływ jednostek organizacyjnych na cel.

Jak zaangażować pracownika w realizacje celów?

W jaki sposób komunikować się z podwładnymi, aby ich praca była wydajna i korzystna. Istnieje kilka trybów komunikacji, które ułatwiają porozumienie się:

  • Tryb konsultacyjny– styl pozwala na wykorzystanie wiedzy podwładnego dla realizacji celu. W tym przypadku przełożony stawia określone cele przed pracownikiem, ale jest możliwość ich korekty dla ulepszenia metod wykonywanych zadań.
  • Tryb informacyjny wydaje się najłatwiejszym i najbardziej naturalnym, ponieważ cele do wykonywania są przedstawiane pracownikom i nie wymagają dużego zaangażowania podwładnych, jednak nie daje możliwości wykorzystania ich wiedzy na korzyść organizacji. Metoda sprawdza się szczególnie przy nowych pracownikach, którzy jeszcze nie mają obszernej wiedzy o procesie produkcji.
  • Tryb partycypacyjny– najbardziej twórczy i ambitny. Stosowany dla pracowników wysokokwalifikowanych, doświadczonych i gotowych na podejmowanie wyzwań. Stawia przed pracownikiem pytanie: ‘Jakie działania mam wykonać, aby mój przełożony realizował swoje cele?’.

Niezależnie od wybranej metody komunikacji odbierana powinna być informacja zwrotna na temat wykonywanych zadań oraz skuteczności działań. Cała organizacja jest odpowiedzialna za realizacje celów strategicznych oraz mniejszych, które wspierają osiągnięcie głównych celów.

 

 

Add Comment