Wartość dodana produktów i usług

Często słyszymy określenie „wartość dodana” w różnych dziedzinach i branżach, ale co to oznacza? Dzisiaj spróbujemy to wyjaśnić. Ogólna definicja wartości dodanej brzmi bardzo obszernie, może występować w postaci wszystkich działań, które prowadzą do zmiany surowca w gotowy produkt, który stanowi wartość dla klienta. Może występować również w postaci przyrostu wartości towaru między zyskiem przedsiębiorstwa a kosztem jego produkcji, filozofii sprzedaży czy też cech produktu, za które klient będzie chciał wydać pieniądze. Wszystkie działania, które nie są użyteczne czy nie dodają wartości, będą marnotrawstwem.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

W czasach, gdy klient ma szeroki wybór towarów i usług, producenci powinni dostosowywać się do potrzeb klientów. Wartość dodana z czasem może się zmieniać w zależności od trendów na rynku, postępu informacyjnego i ciągłe rozwijających się technologii. Rynek przez cały czas jest w ruchu, dużo rzeczy się zmienia, a w związku z tym zmieniają się zainteresowania i preferencje klientów. Wartość dodana jest zmienna, ale dostosowując się do mody i trendów staje się narzędziem do uzyskania większej ilości klientów.

Aby wyróżnić się na tle innych producentów, potrzebujemy nie tylko atrakcyjnego produktu, ale też innowacyjnych metod poszukiwania klientów. Czynnikami decydującymi o zakupie określonego produktu są:

  • Cena,
  • Niepowtarzalna wartość dodana,
  • Nowoczesność,
  • Jakość.

Satysfakcja klienta wynika przede wszystkim z unikatowych cech produktu, a im bardziej te zalety odpowiadają jego oczekiwaniom lub je przekraczają, możemy się spodziewać, że ten klient stanie się klientem stałym.

Wyjście poza cenę sprzedaży

Tak naprawdę wartość dodana produktu lub usługi definiowana jest przez klienta, a nie przez producenta. Musimy zbierać opinie konsumenckie, aby wiedzieć, co najbardziej cenią sobie w konkretnym produkcie, a także wady produktu i pomysły, w jaki sposób można go ulepszyć. Musimy wiedzieć co powoduje, że klientowi łatwiej zaakceptować cenę, jaką ma zapłacić za tą czy inną usługę, czy też produkt. Kiedy chce się wyjść „poza cenę”, warto zwrócić uwagę na wartość dodaną towarów i usług.

Wykorzystując wartość dodaną, ważną rolę odgrywa orientacja sprzedawcy. Tradycyjne metody sprzedaży skupiają się na własnych celach, czyli na sprzedaży towarów i usług i sprzedawca taki motywowany jest zamówieniami, lecz większy sukces uzyskuje sprzedawca, który skupia się przede wszystkim na zadowoleniu klienta, jego potrzebach oraz wartości dodanej.

Wartością dodaną dla klienta mogą być przedłużone gwarancje, darmowe próbki, sprawna i szybka obsługa, usługi dodatkowe, szeroki wybór itd. Czyli jak widzimy, wartość dodana nie jest taka sama dla różnych przedsiębiorstw i nią mogą być różne aspekty, które cenią sobie klienci.

Nie warto być najtańszym na rynku, odnieś się do stosowania wartości dodanej, aby przedsiębiorstwo było konkurencyjnym, a klienci zadowoleni.

Add Comment