Typy marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

Sukces odnosi ten, kto odnosi zysk dostarczając produkt w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości, w konkurencyjnej cenie oraz w terminie wymaganym przez klienta. W tym celu musimy zredukować marnotrawstwa i wykreować przepływy.

Jednym ze sposobów na prawidłowe funkcjonowanie organizacji jest Lean Management, którego celem jest stworzenie organizacji, która jest w stanie przetwarzać coraz więcej, wykorzystując coraz mniej wysiłku, sprzętu, czasu oraz pieniędzy, jednocześnie dostarczając klientom niezbędne produkty, które są oni chętni zakupić.

Jakie są typy marnotrawstwa?

Jednym z głównych kroków do odniesienia sukcesu i udoskonalenia działalności jest redukcja marnotrawstwa, inaczej nazywanego MUDĄ. Marnotrawstwem nazywamy  wszystko, co nie prowadzi do powiększenia wartości produktu z perspektywy klienta.

MUDA i jej typy:

 1. Nadprodukcja
 2. Zapasy
 3. Zbędny transport
 4. Oczekiwanie
 5. Zbędny ruch
 6. Zbędne przetwarzanie
 7. Błędy/braki

+

 1. Brak celów dla wydajności
 2. Niewykorzystany potencjał pracowników

Nadprodukcja

Występuje gdy wytwarzanych produktów lub usług jest więcej niż wskazuje na to zapotrzebowanie. Zatem mamy dwie sytuacje, w których występuje nadprodukcja:

 1. Gdy wytworzymy więcej niż wynosi zapotrzebowanie lub
 2. Gdy wytworzymy wcześnie niż jest to oczekiwane względem zapotrzebowania.

Nadmierne zapasy

Oznaczają się zbyt dużą ilością składników, materiałów oraz komponentów niż tego  potrzebujesz oraz w przypadku gdy mamy zbyt dużo zapasów  w toku.

Za idealny stan produkcji i zapasów uważana jest sytuacja w której mamy ciągły przepływ produkcji (One Piece Flow) czyli sytuacja, w której produkt płynie a nie czeka. W celu określenia odpowiedniego poziomu produkcji, zapasów składników oraz komponentów produkcji należy określić zapotrzebowanie klientów, przeprowadzić badanie statystyczne a potem na ich podstawie dowiedzieć się jaki jest odpowiedni czas dostawy, proporcjonalny poziom produkcji oraz czas gromadzenia zapasów.

Marnotrawstwo transportu

Transport jest niezbędną częścią produkcji oraz dostarczenia produktu do klienta, jednak możesz zmniejszyć redukcję marnotrawstwa transportu. Dotyczy to zbędnej transportacji materiałów, składników lub komponentów. Marnotrawstwo transportu dotyczy tylko przemieszczenia się materiałów lub informacji.

Oczekiwanie

W trakcie oczekiwania tracimy czas, który mógłby być wykorzystany dla wykonania czynności na drodze uzyskania celu twojego przedsiębiorstwa. Naruszony zostaje w takim przypadku rytm oraz przepływ pracy, zwiększa się czas wytwarzania pewnej produkcji, ale te czynności nie powodują zwiększenia wartości produktu. Wyeliminować oczekiwanie można dzięki:

 • dobremu planowaniu procesów;
 • właściwemu rozdzieleniu obowiązków wśród pracowników;
 • uzgodnieniu procesów systemowych.

Zbędny ruch

Spowodowany jest głównie niewłaściwym rozkładem przestrzennym (Layout), co ciągnie za sobą nadmierny ruch lub niepotrzebne odległości fizyczne. Miejsce pracy warto urządzić ergonomicznie w celu eliminowania zbędnych ruchów i czasu na przemieszczanie się pracownika. Warto prześledzić czy pracownik nie musi się cofać w celu wykonania kroków pośrednich, czy urządzenia są logicznie ustawione, czy wszystkie rzeczy niezbędne są łatwo dostępne dla osób z nich korzystających.

Nadmierne przetwarzanie

W tym przypadku chodzi głównie o kroki, które nie zwiększają wartości produktu, są już nieaktualne czy zbędne. Warto zastanowić się nad celem każdego kroku, który jest wykonywany, ponieważ możemy wykorzystywać współczesne rozwiązania, usprawniające wytwarzanie produkcji zamiast wykorzystania tradycyjnych metod, które zwalniają wszystkie procesy. Nadmierne przetwarzanie oznacza wykorzystanie niewłaściwej metody lub narzędzie do przetwarzania. W celu określenia czy dana metoda jest właściwa zadaj 6 pytań:

 1. Dlaczego ten proces jest potrzebny?
 2. Co jest celem tego procesu?
 3. Gdzie ten proces powinien być wykonany?
 4. Kiedy należy wykonać ten proces?
 5. Kto jest najlepiej wykwalifikowany aby wykonać ten proces?
 6. Jaki jest najlepszy sposób wykonania tego procesu?

Błędy/ braki

Polega na tym, żeby nie popełniać  tych samych błędów, które kiedyś już były przez nas popełnione. W przypadku znalezienia pomyłki należy jej anulować i przyłożyć wszelkich starań żeby ten sam błąd nie wystąpił ponownie. Poprawki powodują zbędne przetwarzanie, czyli powtórzenie zbędnych kroków, które przedłużają czas wykonywania określonych zadań. Pamiętajmy, że braki odnoszą się do procesów wytwórczych, a błędy odnoszą się do procesów zarządczych i administracyjnych.

Brak celów dla wydajności

Niezależnie od perspektywy w jakiej stawiamy cel (jakość, koszty, efektywność, terminowość i td.), należy te cele zbudować z metodologią SMART, a zatem muszą one być dopasowane do procesu, mierzalne, ambitne, realne do osiągnięcia i zamknięte w ramach czasowych.

Niewykorzystany potencjał pracowników

Jest połączeniem wszystkich powyższych czynników, występuje gdy pracownicy określonej organizacji są zajęci nic nie robiąc albo nie mają możliwości wdrożenia własnych pomysłów w życie. Wynika to z niewłaściwej organizacji miejsca pracy oraz systemu pracy (zbędne przemieszczanie się pracownika na terenie pracy, niepotrzebne odległości fizyczne), oczekiwania na składniki lub komponenty produkcji (wydłużony czas transportu) oraz oczekiwania na uregulowanie popełnionych ponownie błędów.

Dotyczyć może również niewykorzystania potencjału poszczególnych pracowników, nie zainteresowanie przełożonego wiedzą zatrudnionego, która może być korzystna dla określonego przedsiębiorstwa. Warto też dać pracownikom możliwość wdrożenia swoich wartościowych pomysłów w firmie, co może być korzystnym dla osiągania celów twojej organizacji.

Add Comment