Zbędne przetwarzanie

Określimy najpierw definicję zbędnego przetwarzania. Są to wszystkie operacje i procesy, które wykonujemy na co dzień, ale nie są one niezbędne. Zbędne przetwarzanie może powstawać w wyniku przedłużenia czasu pracy, standaryzacji pracy lub braku wiedzy pracowników. W wyniku dokonania zmian w procesach możemy wyeliminować konieczność przeprowadzania określonych działań, lecz warto zwrócić uwagę na to, że pracownicy mogą wykonywać pewne operacje jeszcze przez jakiś czas, dopóki w pełni nie zrozumieją znaczenia dokonanych zmian i nie dostosują się do nowych procesów.

Przyczyny zbędnego przetwarzania

W celu ustalenia przyczyn zawsze warto zacząć od zadania pytań: „Jaki jest cel przeprowadzanej operacji?” lub „Jakie zadania spełnia ta część?”. Zadawanie takich pytań często doprowadza do całkowitego wyeliminowania operacji z procesu. Otóż najczęściej występują następujące przyczyny:

  • Niewłaściwe urządzenia,
  • Brak standaryzacji pracy,
  • Niewłaściwe zaprojektowanie procesów i operacji,
  • Niewłaściwie dobrane surowce.

Jak możemy wyeliminować dany typ marnotrawstwa?

Wyeliminowanie zbędnego przetwarzania musimy zacząć od ustalenia, czy naprawdę określone procesy i operacje są niezbędne do funkcjonowania danego produktu. W wielu wypadkach okazuje się, że zbędne ruchy mogą być zastąpione wydajniejszymi procesami, lub mogą być wyeliminowane bez straty wartości produktu. Musimy również przeprowadzić szereg działań:

  • Wdrożenie standaryzacji pracy,
  • Właściwe zaprojektowanie procesów,
  • Wykorzystanie automatyzacji, doskonalenie urządzeń i zamiana starych maszyn,
  • Analiza i usprawnienie operacji.

Add Comment