Zapasy

Zapasem nazywane są wszystkie towary, surowce, produkcja w toku, części do montażu lub gotowe wyroby, które są składowane przez dowolny okres w zakładzie lub poza nim.

Do zwiększenia zapasów prowadzi nadprodukcja. W filozofii Lean, czyli systemie szczupłego zarządzania, wszystkie marnotrawstwa są powiązane między sobą i potrzebują systemowego podejścia, aby wyeliminować je wszystkie. Zapas może powstawać nawet w formie półproduktów, które znajdują się w toku i są magazynowane pomiędzy stanowiskami i procesami wytwarzania produktu. Za stan idealny uważa się przepływ jednej sztuki bez generowania zbędnych zapasów.

Jaki są przyczyny powstania zapasów?

Istnieje kilka głównych przyczyn powstania zapasów:

 • Proces poprzedni jest szybszy od następnego,
 • Produkcja długich serii,
 • Złe rozmieszczenie maszyn,
 • Produkcja na zapas,
 • Przeszkody w przepływie materiałów,
 • Długi czas przezbrojenia maszyn,
 • Wadliwe części,
 • Akceptacja zapasów jako normy.

Eliminacja zapasów

Niestety zapasy często stają się sposobem na ukrycie złych wyników finansowych i w takim przypadku nie możemy ocenić aktualny stan sprawy, dlatego zapasy trzeba eliminować tak samo, jak inne marnotrawstwa w przedsiębiorstwie. W jaki sposób możemy wyeliminować zbędne zapasy:

 • Poziomowanie produkcji,
 • Szybkie przezbrojenia,
 • Regulacja przepływu produkcji,
 • Ustawienie sprzętu i maszyn w zależności od wymagań całego procesu, a nie poszczególnych operacji,
 • Wykorzystanie metody Kanban, produkcja ciągniona.

Add Comment