Role i zadania poszczególnych osób w pracy standaryzowanej

W poprzednich częściach mówiliśmy o zastosowaniu i przygotowaniu standardu. Każda organizacja ma określoną hierarchię, każdy w pracowników i zarządu ma swoje zadania, obowiązki i funkcje. Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie standaryzacji w przedsiębiorstwie? Dzisiaj to wyjaśnimy.

Zakres obowiązków operatora

W większości firm wytwór końcowy produkowany jest głównie przez operatorów. Operatorzy wykonują swoją pracę bezpośrednio przy produkcji, a więc praca całej firmy powinna być zorganizowana w taki sposób, aby tę pracę ułatwić. W tym przypadku kierownictwo, menadżerowie, brygadzisty, liderzy zespołów a także inni pracownicy stanowią wsparcie dla operatora w wykonywaniu jego obowiązków.

Podstawę obowiązków operatora stanowią:

 • Uczestnictwo w przygotowaniu standardu pracy. Chodzi głównie o udokumentowaniu metody pracy, o ile operatorzy wiedzą o tym najwięcej, a także późniejszym testowaniu i weryfikacji usprawnień,
 • Praca zgodnie ustalonych standardów, w odpowiedniej kolejności i z zachowaniem kryteriów jakości a także zgodnie reguł bezpieczeństwa, opisanych w standardzie,
 • Spostrzeganie i zgłaszanie możliwych usprawnień. Operator ma wiele możliwości zaobserwowania marnotrawstwa w aktualnych metodach i procesie pracy a także może mieć pomysły w jaki sposób można usprawnić cały proces.

Zakres obowiązków liderów zespołów

Zadania liderów mogą się różnić w zależności od roli, która wykonywana jest w określonej organizacji. Rozpatrzymy obowiązki przeciętnego lidera:

 • W przypadku gdy lider zastępuje pracownika i wchodzi na linię produkcyjną powinien wykonywać pracę zgodnie z ustalonym standardem i ustaloną metodą,
 • Dbanie o aktualność dokumentacji na stanowisku pracy, przy dokonaniu zmian informacji oraz dokumentacja powinny być aktualizowane na bieżąco,
 • Okazanie wsparcia operatorom, zapewnienie wszystkich niezbędnych narzędzi dla wykonywania pracy zgodnie ze standardem.
 • Reagowanie na zgłoszone przez operatora usterki i problemy, ich wyeliminowanie,
 • We współpracy z operatorem sporządzenie dokumentacji o najbardziej efektywnych i skutecznych metodach wykonywania pracy,
 • Przeprowadzenie szkoleń operatorów według uznanego standardu,
 • Analizowanie uprawnień zachodzących w procesie, utrzymywanie dyscypliny w określonym oddziale czy całej organizacji, motywowanie i wsparcie pracowników, wymyślanie nowych usprawnień.

 Zadania kierownictwa

W tej grupie mogą znajdować się kierownicy, dyrektorzy i zarząd. W zależności od stanowiska funkcje poszczególnych osób będą się różnić, lecz możemy omówić ogólne obowiązki danej grupy.

 • Zaangażowanie pracowników w wykonywanie pracy zgodnie standardu określając motywy dlaczego jest to tak ważne,
 • Zatwierdzanie usprawnień w metodach wykonywania pracy,
 • Prowadzenie audytu,
 • Zorganizowanie pracy w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby przebieg pracy nie był niczym zakłócony,
 • Zapewnienie odpowiedniej logistyki, utrzymania ruchu oraz warunków pracy zgodnych z BHP,
 • Zakup narzędzi, maszyn i sprzętu dla doskonalenia metod pracy i jakości wytwarzanej produkcji.

Add Comment