Szkolenie Poka Yoke w praktyce

Poka Yoke co to jest? Poka Yoke to w skrócie zapobieganie popełnianiu błędów wynikających z chwilowej dekoncentracji lub rozkojarzenia operatora. Nawet krótkie pytanie zadane osobie skupionej na wykonywanej czynności może wybić ją z rytmu co z kolei może doprowadzić do popełnienia błędu.

Zadanie rozwiązań Poka Yoke to pomoc operatorom w utrzymaniu koncentracji na wykonywanej czynności oraz wykrycie błędu, jeżeli zostanie on popełniony.

Tematy poruszane podczas szkolenia

Podczas szkolenia poruszane zagadnienia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.
Są również bazowe tematy poruszane podczas szkoleń takie jak:

  1. definicja wartości dodanej VA oraz czynności niedodających wartości NVA,
  2. definicja 7 głównych marnotrawstw,
  3. najczęstsze przyczyny popełniania błędów przez pracowników,
  4. metody pozwalające zapobiegać błędom.

Szkolenie Poka Yoke w praktyce

Poka Yoke to zapobieganie błędom. Jak to realizujemy podczas szkoleń?

Po części teoretycznej przychodzi czas na praktykę, czyli fizyczne wyjście uczestników na Gemba. Tam nauczymy się identyfikować obszary, w których można zastosować Poka Yoke oraz omówimy zasady jakich trzeba się trzymać podczas tworzenia rozwiązań Poka Yoke.
Po powrocie na salę szkoleniową następuje dyskusja, której celem jest porównanie spostrzeżeń między uczestnikami.
Efektem dyskusji możemy być wstępny projekt rozwiązanie Poka Yoke, przygotowany przez wszystkich uczestników.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego identyfikowania obszarów, gdzie często pojawiają się błędy, czyli obszarów, gdzie można zastosować rozwiązania Poka Yoke.

Te umiejętności daję silną podstawę do wprowadzania metod zapobiegania błędom w każdej organizacji

Dla kogo przeznaczone są szkolenia Poka Yoke?

Szkolenia Poka Yoke dedykowane są dla każdego szczebla zarządzania w organizacji, jednak w głównej mierze skierowane są do osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów, za bezpieczeństwo w miejscu pracy a także za jakość produktów.

Korzyści płynące ze szkolenia

Dzięki szkoleniu z zakresu Poka Yoke otrzymujemy pracowników, którzy potrafią identyfikować obszary występowania błędów oraz umieją projektować rozwiązania Poka Yoke.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.