Szkolenie 5S dla pracowników

5S to jedna z metod lean management, która najczęściej wdrażana jest w danej organizacji jako pierwsza. Ma na celu stworzenie optymalnego stanowiska pracy, które w dalszej perspektywie wpływa na funkcjonowanie całej firmy.

Szkolenia 5S przygotowują uczestników do zmian i poprzez stosowanie różnych metod pozwalają nie tylko na przyswojenie wiedzy teoretycznej, ale także na zdobycie praktycznych umiejętności.

Jak przebiega szkolenie 5S? Dla kogo są przeznaczone i, przede wszystkim, jakie korzyści mogą z nich odnieść zarówno pracownicy, jak i całe przedsiębiorstwo?

O tym wszystkim już za chwilę.

Tymczasem dla porządku przypomnijmy, co to jest metoda 5s.

Co to jest 5S?

Pod pojęciem 5S kryje się zestaw technik i metod, które umożliwiają zorganizowanie, stworzenie i utrzymanie wysokiej jakości stanowiska pracy. To jedno z podstawowych narzędzi lean management, którego cel stanowi zapewnienie dobrej organizacji środowiska pracy oraz stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy. Prawidłowe wdrożenie 5S oznacza, że na danym stanowisku jest „miejsce na wszystko i wszystko na miejscu”, a przestrzeganie tej reguły zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo pracy oraz większą produktywność.

Stanowisko pracy według 5S

Metoda 5S umożliwia stworzenie czystego, uporządkowanego, ergonomicznego i wydajnego miejsca pracy. Wdrożenie wszystkich pięciu etapów (o których jeszcze będzie mowa) pozwala na zminimalizowanie marnotrawstwa, zmniejszenie ilości popełnianych błędów, zwiększenie produktywności, zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz poprawę wytwarzanych produktów lub też świadczonych usług. Uważa się, że 5S stanowi podstawę do wdrożenia pozostałych narzędzi lean.

Przykładowe tematy poruszane podczas szkoleń 5S

Zarówno zakres tematów, jak i cele szkoleń 5S uzależnione są od specyfiki firmy. Warto jednak wiedzieć, jakie przykładowe kwestie poruszane są często na szkoleniach 5S.

A są to:

 1. Definicje, podstawy, terminy, założenia organizacyjne i filozoficzne 5S,
 2. Rozwinięcie znaczenia terminu 5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina),
 3. Zastosowanie PDCA/DMAIC w tworzeniu standardów 5S,
 4. Przejście audytowe w obszarze produkcyjnym lub usługowym,
 5. Kluczowe elementy umożliwiające osiągnięcie sukcesu,
 6. Przeszkody stojące na drodze do wdrożenia 5S,
 7. Identyfikacja tych przeszkód i poszukiwanie ich przyczyn,
 8. Określenie celu, działań korygujących i standaryzacji.

Szkolenie 5S w praktyce

Jak już wspomnieliśmy, 5S określa sortowanie, systematykę, sprzątanie, standaryzację i samodoskonalenie (samodyscyplinę).

Zobaczmy jednak, co to oznacza w praktyce:

 • Sortowanie polega na separacji rzeczy niepotrzebnych od potrzebnych i pozostawieniu na stanowisku pracy tylko tych drugich,
 • Systematyka polega na oznaczeniu rzeczy potrzebnych i określeniu miejsc, w których powinny się znajdować,
 • Sprzątanie to oczyszczenie stanowiska pracy z wszelkich zanieczyszczeń,
 • Standaryzacja to między innymi wizualizacja postępów wdrożenia programu,
 • Samodoskonalenie ma na celu utrzymanie standardów, audyty 5S, codzienną kontrolę i określenie zakresu odpowiedzialności pracowników, team leaderów, mistrzów i kierownictwa.

Cele i zakres szkolenia 5S

Celem szkolenia 5S jest przygotowanie uczestników (kadry kierowniczej, kadry technicznej i operatorów) do wdrożenia programu 5S. W czasie jego trwania prezentuje się i analizuje przykłady programu 5S pokazujące usprawnienia organizacji firmy, zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania oraz zmiany w kulturze organizacyjnej. Uczestnicy szkoleń 5S poznają w praktyce kolejne kroki 5S, wdrażając niektóre z nich na wybranych stanowiskach pracy. Oznaczają też samodzielnie taśmami i etykietami obszary zarządzania wizualnego i obszary standaryzacji. Ponadto, mają oni okazję do zapoznania się z rozwiązaniami z zakresu organizacji stanowisk pracy i procesów oraz ze sposobami na łatwiejsze wdrożenie.

Metody stosowane podczas szkolenia 5S

Szkolenia 5S mają przede wszystkim przygotować uczestników do praktycznego wdrożenia programu, dlatego też stosuje się w czasie ich trwania różnorodne metody. Ułatwia to zarówno przyswajanie wiedzy teoretycznej, jak i przećwiczenie zdobytych umiejętności.

Szkolenie może więc zawierać:

 1. Elementy wykładu,
 2. Elementy dyskusji,
 3. Wymianę doświadczeń,
 4. Plany samodzielnej pracy,
 5. Ćwiczenia na konkretnych problemach danej firmy,
 6. Elementy warsztatów,
 7. Gry symulacyjne,
 8. Analizę przypadków.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia 5S?

Wdrożenie narzędzia 5S w organizacji dotyczy pracowników wszystkich szczebli. Szkolenie 5S jest więc przeznaczone dla operatorów, liderów, inżynierów produkcji, osób odpowiedzialnych za doskonalenie procesów i stanowisk, członków zarządów, osób odpowiedzialnych za jakość, konsultantów wdrażających systemy jakości, a także dla każdego, kto ma potrzebę usprawnienia swojego stanowiska pracy.

Przejdźmy teraz do jednej z najważniejszych kwestii, czyli do korzyści, jakie przynoszą szkolenia 5S, zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.

Korzyści dla firmy płynące ze szkoleń 5S

Organizacja, która zdecyduje się na szkolenia 5S, może liczyć na szereg korzyści, a są to przede wszystkim:

 • Wzrost jakości produktów,
 • Wzrost efektywności poprzez redukcję marnotrawstwa na stanowiskach pracy,
 • Wzrost bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • Zaangażowanie pracowników w lepsze organizowanie własnych stanowisk pracy,
 • Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni,
 • Zwiększenie ergonomii,
 • Lepsza organizacja,
 • Poprawa wizerunku firmy,
 • Zwiększenie produktywności przy jednoczesnym braku konieczności dużych nakładów finansowych,
 • Zwiększenie stabilności pracy dzięki wdrożonym standardom.

Korzyści jakie pracownikom daje szkolenie 5S

Pracownicy biorący udział w szkoleniach 5S również mogą liczyć na szereg korzyści. Można do nich zaliczyć między innymi:

 1. Poznanie systemu zarządzania wizualnego w miejscu pracy,
 2. Zdobycie umiejętności identyfikacji i redukcji marnotrawstwa (elementów obniżających produktywność i ergonomię),
 3. Przećwiczenie technik 5S na rzeczywistych stanowiskach pracy,
 4. Zapoznanie się z dobrymi rozwiązaniami i praktykami 5S na przykładach pochodzących z różnych branż.

Interesuje Cię szkolenie 5S w Twojej firmie, fabryce czy przedsiębiorstwie? Zapraszamy do kontaktu. Zapytaj jaka jest cena i oferta.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.