Szkolenie VSM

VSM czyli mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping) to przeniesienie strumienia wartości na kartkę papieru czy schemat elektroniczny.

Głównym celem przeprowadzania analizy jest optymalizacja procesów, pod względem efektywności jak i kosztów, poprzez redukcję marnotrawstw (MUDA) w nich występujących.

Dzięki analizie otrzymujemy pełną wiedzę na temat naszych procesów a poprzez ich optymalizowanie i ulepszanie ciągle się rozwijamy i stajemy się bardziej konkurencyjni.

Tematy poruszane podczas szkolenia VSM

Poruszane zagadnienia na szkoleniu mapowania strumienia wartości dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Ponadto zagadnienia związane ze szkoleniem z Mapowania Strumienia Wartości to:
– definicja, geneza i cele mapowania stanu obecnego,
– mapowanie stanu obecnego oraz identyfikacja obszarów działań,
– zasad przeprowadzania mapowania stanu obecnego,
– mapowanie stanu przeszłego,
– kolejność implementacji i wdrożenia mapowania stanu przyszłego,
– 4 cech szczupłej produkcji,
– poziomowanie produkcji oraz sito Glendaya.

Szkolenie VSM w praktyce

VSM to jedna z metod, która pozwala nam zajrzeć w głąb naszego strumienia wartości i zlokalizować wszystkie bolączki, problemy i zagrożenia.

Jak to się odbywa w praktyce?

Tak jak w każdym szkoleniu po części spędzonej na sali szkoleniowej przychodzi czas na zmierzenie się z własnym obszarem, na pracę na własnym podwórku.
Zgodnie z etapami realizacji zaczynamy od stworzenie Mapy Stanu aktualnego.

Uczestnicy w podziale na grupy przydzielone do zdefiniowanych rodzin produktów analizują cały strumień wartości, rysują mapę na kartce papiery i parametryzują poszczególne etapy. Wszystko odbywa się przy pomocy operatorów, którzy posiadają największą wiedzę o swojej pracy.

Wynikiem pracy jest Mapa Stanu Aktualnego, która jest następnie omawiana przez wszystkich uczestników, analizowane są jej wszystkie elementy, znajdowane są luki, problemy i straty.

W kolejnym kroku powstaje Mapa Stanu Docelowego oraz plan działań, który ma nas przeprowadzić od stanu aktualnego do docelowego.

Cel szkolenia VMS

Szkolenie mapowanie strumienia wartości jest realizowane, aby pokazać uczestnikom w jaki sposób uzyskać pełną gamę informacji na temat strumienia wartości, jak przeanalizować jego każdy element oraz jak zdefiniować działania, aby przenieść proces na wyższy poziom.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia One piece flow

Grupa szkoleniowa to pracownicy każdego szczebla organizacji, dla których optymalizacja procesów, poprawa wskaźników i redukcja kosztów są bardzo ważnymi aspektami funkcjonowania firmy.

Korzyści płynące ze szkolenia

Dzięki warsztatom VSM uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im na samodzielne działania w kolejnych obszarach.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.