Szkolenie Gemba Walk / Oferta

Gemba Walk to spacer po danym obszarze, na którym dodawana jest wartości do produktu z perspektywy klienta, którego głównym celem jest identyfikacja marnotrawstwa, budowanie relacji z pracownikami oraz natychmiastowa identyfikacja problemów w miejscu ich występowania. Tylko dzięki przebywaniu w miejscu występowania problemu tj. w Gemba jesteśmy w stanie szybko zareagować i skutecznie go rozwiązać.

Tematy poruszane podczas szkolenia Gemba Walk

Podczas szkolenia poruszane zagadnienia dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta.

Są również bazowe tematy poruszane podczas szkoleń takie jak:

  • definicja wartości dodanej VA oraz czynności niedodających wartości NVA,
  • definicja 7 głównych marnotrawstw,
  • zasady „dobrego” Gemba Walk.

Szkolenie Gemba Walk w praktyce

Gemba walk to spacer po procesach.

A jak to wygląda od strony praktycznej podczas szkoleń?

Po części teoretycznej przychodzi czas na praktykę, czyli fizyczne wyjście uczestników na Gemba. Podczas Gemba Walk uczestnicy identyfikują marnotrawstwa oraz wartość dodaną VA na ich rzeczywistym procesie. Wszystkie spostrzeżenia notowane są na specjalnie do tego przygotowanych arkuszach. Po powrocie na salę szkoleniową następuje dyskusja, której celem jest porównanie spostrzeżeń między uczestnikami. Dyskusję kończy Plan Działań dla znalezionych marnotrawstw.

Kolejny etap to przygotowanie standardu Gemba Walk, wg. którego pracownicy będą pracować.

Cel szkolenia Gemba Walk

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia Gemba Walk na podległych im obszarach.
Połączenie teorii z praktyką daje silną bazę do implementacji Gemba Walk w codzienną rutynę dnia każdego z uczestników.

Dla kogo przeznaczone są szkolenia Gemba Walk?

Szkolenia Gemba walk dedykowane są dla każdego szczebla zarządzania w organizacji, jednak w głównej mierze skierowane są do osób odpowiedzialnych za optymalizację procesów, za bezpieczeństwo w miejscu pracy a także za jakość produktów.

Korzyści płynące ze szkolenia

Dzięki szkolenia z zakresu Gemba Walk otrzymujemy pracowników, którzy potrafią identyfikować i redukować/eliminować marnotrawstwa oraz budować relacje w zespole.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.