Redukcja czasu cyklu

Co zrobiliśmy:

Dzięki wprowadzonym zmianom nasz Klient zdolny jest sprostać zamówieniom swojego Klienta. Dostarcza systematycznie w systemie kanban z częstotliwością wysyłek co 8 godzin. Błędów jakościowych brak.

Cel: Redukcja czasu cyklu

Działania: Wdrożenie One Piece Flow oraz TWI (JI i JM)

Branża: AGD – produkcja komponentów
Liczba pracowników: 250
Czas wdrożenia: 1 miesiąc
Rok: 2015
o tyle procent skróciliśmy czas montażu jednej sztuki - (80%)
o tyle wzrosła ilość zgłaszanych usprawnień - (300%)

1. One Piece Flow

Z produkcji gniazdowej w partiach przeszliśmy na proces przepływu jednej sztuki.

2. TWI – Job Methods

Nagraliśmy i przeanalizowaliśmy 17 różnych metod pracy. Wypracowaliśmy najlepszy standard.

3. TWI – Job Instructions

Opracowaliśmy Arkusz Podziału Pracy, przeszkoliliśmy liderów procesu oraz wszystkich pracowników na tej linii montażowej.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.