Skracanie czasów przezbrojeń

Co zrobiliśmy:

W wyniku przeprowadzonych warsztatów udało się uzyskać oszczędności na poziomie około 267 000zł w skali roku.

Dane do obliczeń:

  • Koszt roboczogodziny = 80zł (całkowity koszt pracy maszyn i człowieka)
  • Ilość operatorów uczestniczących w przezbrojeniu = 2
  • Ilość przezbrojeń rocznie = około 25 000.
  • Minimalny czas zaoszczędzony na 1 przezbrojeniu = 4 min

Cel: Redukcja czasu przezbrojenia
Działania: SMED

Branża: FMCG
Liczba pracowników: 150
Czas wdrożenia: 6 tygodni
Rok: 2017
typ przezbrojenia 1 (niepełne) – czas przezbrojenia 6 min 20s po SMED 2 min 45s (optymalizacja) - (57%)
typ przezbrojenia 2 (pełne) – czas przezbrojenia 13min 26s po SMED 6min 27s (optymalizacja) 52% - (52%)

1. Budowa warsztatu/zespołu SMED

Budowę warsztatu SMED rozpoczęto od zdefiniowania kluczowych przezbrojeń. Następnie wraz z Liderem obszaru (pierwszy bezpośredni przełożony) określiliśmy służby wspierające proces. Na tej podstawie zdefiniowany został zespół.

2. Szkolenie i analiza przezbrojenia

Cały zespół rozpoczął szkolenia od metodologii. Określiliśmy co to jest SMED oraz skąd potrzeba skracania czasów przezbrojeń. Kolejny nasz krok polegał na nagraniu przezbrojenia oraz narysowaniu diagramu (wykresu) spaghetti. Po czym dokonaliśmy dokładnej analizy filmu.

3. Doskonalenie procesu

Wyodrębniliśmy czynności wewnętrzne i zewnętrzne. Czynności wewnętrzne i zewnętrzne podzieliliśmy na takie które możemy wyeliminować, połączyć z innymi lub skrócić. Zdefiniowaliśmy nowy standard procesu przezbrojenia. Po przeprowadzonych zmianach ponownie dokonaliśmy pomiaru czasu przezbrojenia.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.