Statystyczne Sterowanie Procesem SPC

Uczestnicy warsztatów poznają metody prezentowania danych, zrozumieją jak odróżnić zmienność naturalną od zmienności specjalnej, poznają metody tworzenia wykresów przebiegu procesu [karty Shewharta] oraz narzędzia oceny zdolności procesów. Ponadto uczestnicy nauczą się rozwiązywać problemy stosując metodę DMAIC oraz dowiedzą się jak doskonalić procesy wykorzystując SPC.

Stabilne procesy są kluczem do osiągania przewidywalnych rezultatów spełniających oczekiwania klientów. Zmienność procesu jest jego naturalną cechą i wynika z wielu złożonych zależności przyczynowo – skutkowych. Warsztat pozwoli zrozumieć  z czego wynika zmienność w  procesach, nauczy odróżniać poważne sygnały od  szumów oraz zapewni odpowiednią reakcję na  problemy.

Statystyczne sterowanie procesem (SPC) pomimo „poważnie” brzmiącej nazwy w praktyce, dzięki automatyzacji w programie Excel lub w programach specjalnie dedykowanych temu narzędziu, jest możliwe do stosowana w  większości organizacji i ułatwia przewidywanie przyszłych zdarzeń, umożliwiając reakcję na odchylenia w procesie zanim wystąpi problem. I wcale nie musimy zagłębiać się w tajniki statystyki.

SPC to zestaw prostych prewencyjnych narzędzi kontroli jakości, które można zastosować każdy w swojej organizacji w momencie kiedy nasz proces jest „w miarę” ustabilizowany i przewidywalny. Do tych narzędzi zaliczymy takie technika jak: Histogram, Diagram Pareto, Karty kontrolne, Karty przebiegu procesu oraz Diagramy korelacji. Dzięki zebraniu odpowiedniej ilości danych procesowych i przeanalizowaniu ich z wykorzystanych wyżej wymienionych narzędzi jesteśmy wstanie podejmować właściwe decyzję jeszcze zanim pojawią się koszty związane z odchyleniem od standardu w naszym procesie.

Duże znaczenie w stosowani SPC odgrywa wybranie odpowiedniej charakterystyki, która zamierzamy monitorować. Najlepiej jeżeli jest cecha mierzalna naszego proces (np. wymiar, waga, temperatura itd.) oraz wbudowanie naszego SPC w standardy zarządzania procesem takie jak choćby Shopfloor Management. Dobrze wdrożone SPC bazuję na cyklu PDCA i podlega nieustannemu doskonaleniu. Przewidywanie odchyleń w procesie ułatwia znajomość podstawowych wskaźników stabilności procesu; Cp, Cpk, Pp, Ppk.

SPC to świetna rozwiązanie dla tych, którzy mają dość ciągłego biegania i gaszenia pożarów. Wysiłek włożony w zaprojektowanie i wdrożenie SPC zwraca się w relatywnie krótkim okresie i pozwala odkryć zależności w procesie o których wcześniej nawet nam się nie śniło. A to przekłada się na konkretne korzyści biznesowe.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.