Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (z ang. Autonomous Maintenance) jest elementem szeroko rozumianej filozofii TPM (Total Productive Maintenance), której głównym celem jest efektywne zarządzanie parkiem maszynowym w celu osiągnięcia zerowego poziomu awarii, braków oraz wypadków przy pracy. Działania w ramach TPM koncentrują się na dwóch obszarach; człowiek i maszyna.

Zatrzymanie maszyny spowodowane awarią zazwyczaj jest konsekwencją niewłaściwego dbania i eksploatacji urządzenia. Ale kto za to powinien odpowiedzieć? Czy aby na pewno tylko Dział Utrzymania Ruchu jest odpowiedzialny za dostępność parku maszynowego? Takie przeświadczenie niestety, funkcjonuje nadal w wielu organizacjach. Co zrobić żeby ten stereotyp przełamać i ograniczyć koszty niskiej dostępności i awarii maszyn? Z pomocą przychodzi Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (AM).

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM w praktyce

W pierwszym obszarze („człowiek”), zadaniem TPM jest zwiększanie efektywności pracowników poprzez poszerzanie ich umiejętności i wiedzy – co jest zwiane ze zwiększaniem ich odpowiedzialności i szerszym delegowaniu uprawnień. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani w swoja pracę, potrafią właściwie interpretować zaistniałą sytuację a co za tym idzie samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować właściwe decyzje.

Z perspektywy „maszyn” działania koncentrują się na poprawie  efektywności procesów produkcyjnych, w szczególności optymalizacji systemu utrzymaniu ruchu oraz poprawie  a następnie utrzymaniu wysokiej dostępności i wydajności maszyn.

Dział utrzymania ruchu współpracuje  z użytkownikami maszyn, przekazywane są informacje, wspólnie planowane  są działania.  Poprzez lepsze poznanie maszyn operatorzy wraz z pracownikami utrzymania ruchu wspólnie prowadzą ich konserwacje i sugerują usprawnienia.  Służby utrzymania ruchu ewoluują  od stanu „gaszenia pożarów” w kierunku prewencyjnego utrzymania ruchu, dzięki czemu rośnie dostępność maszyn, oraz ich niezawodność, co pozwala zwiększyć produkcje i zmniejszyć koszty wytwarzania.

Autonomiczne utrzymanie ruchu TPM

Rys. Filary Total Productive Maintenance (Autonomiczne utrzymanie ruchu TPM)

Jak działa autonomiczne utrzymanie ruchu TPM

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu to proces w którym głównym założeniem i fundamentem jest współpraca działu utrzymania ruchu z pracownikami obsługującymi maszyny. Wypracowanie właściwych relacji i podział ról pomiędzy nimi jest kluczowe w procesie właściwego dbania o stan maszyn, czego konsekwencją jest zmniejszenie częstotliwości występowania awarii a także czasu ich trwania.

Relacje te możemy przyrównać do współpracy kierowcy i warsztatu serwisowego. Kierowca jako użytkownik pojazdu wykonuje podstawowe czynności eksploatacyjne (codziennie sprawdza stan płynów i je uzupełnia, kontroluje ciśnienie w oponach i stan ogumienia itd.) oraz dba o czystość pojazdu. Kierujący w razie wystąpienia jakiś niepokojących symptomów (stuki, luzy, piski) z reguły niezwłocznie udaje się do warsztatu samochodowego, że bym tam zdiagnozować i usunąć usterkę. Pozostaję ostatni obszar współpracy pomiędzy warsztatem i kierowcą. To planowane okresowe przeglądy auta, na które udajemy się do warsztatu serwisowego lub stacji diagnostycznej.

Analogicznie powinniśmy postępować w przypadku eksploatacji maszyn produkcyjnych. W Autonomicznym Utrzymaniu Ruchu to operator jako „właściciel” maszyny dba o jej czystość oraz dokonuję codziennej inspekcji urządzenia korzystając z ustalonych standardów. Może również uczestniczyć w prostych smarowaniach i dokręcaniu luzów. Ponadto niezwłocznie zgłasza zauważone usterki oraz nieprawidłowości w działaniu maszyny do  DUR- u oraz dba oto żeby zaplanowane przeglądy maszyny odbywały się zgodnie z planem.

Dzięki takiemu rozłożeniu odpowiedzialności pomiędzy DUR a operatora maszyny, dział techniczny ma znacznie więcej czasu na działania związane z Planowanym Utrzymaniem Ruchu (PM -z ang. Planned Maintenance).

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu TPM / Szkolenie i warsztaty

Uczestnicy naszego warsztatu określą częstotliwości poszczególnych czynności, sposób ich realizacji oraz wypracują metodę prostej i skutecznej komunikacji pomiędzy produkcją a działem utrzymania ruchu. Dział produkcyjny również ma przypisaną rolę w procesie TPM. Uczestnicy na rzeczywistym procesie wypracują̨ plany inspekcji oraz konserwacji parku maszynowego.

Uczestnicy:

  • Poznają 7 kroków Autonomicznego Utrzymania Ruchu
  • Zrozumieją rolę operatorów w procesie utrzymania ruchu
  • Poznają wizualne standardy autonomicznego utrzymania ruchu
  • Poznają wskaźniki MTBF i MTTR oraz zasady komunikacji z działem utrzymania ruchu
  • Poznają model doskonalenia PDSA i PDCA

Kompleksowe wdrożenie TPM znacząco wpływa na zwiększenie dostępności maszyn oraz zmniejsza częstotliwość występowania awarii oraz czas jej usunięcie. A to w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla organizacji.

Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.