Doskonalenie metod pracy (TWI Job Methods)

Każda organizacja dąży do tego aby jej pracownicy byli na najwyższym poziomie kompetencji, aby szkolenia realizowane były zgodnie z procedurami a ich efektywność rosła przy jednoczesnej redukcji czasu szkolenia.

TWI (ang. Training Within Industry) to efektywne wdrożenie nowych pracowników do pracy (JI), doskonalenie metod pracy (JM) oraz kompetencji przełożonych (JR).

Co mogę zrobić, aby pracować lepiej/produkować więcej/łatwiej?

Czy aktualne metody pracy są optymalne?

Czy pracownicy są zadowoleni z wykonywanej pracy?

Odpowiadając na te pytanie zauważamy, jak ważne jest w organizacji Doskonalenie Metod Pracy (JM).

Ma ono na celu ułatwienie pracy. Eliminując niepotrzebne zabiegi i upraszczając pozostałe, sprawiamy iż praca może być wykonana szybciej, co bezpośrednio wpływa na wzrost produktywności.

Z drugiej strony łatwiej wykonywana praca to mniej wysiłku pracownika aby zrealizować cel, co z kolei przekłada się na jego poziom zadowolenia z pracy. Każdy z nas chce wykonywać swoje zadania w prosty i przyjemny sposób, tak aby jutro wrócić z uśmiechem na ustach i chęcią do dalszego działania.

To właśnie są cele warsztatów TWI JM, które proponujemy.

Podczas zajęć pokażemy uczestnikom, jak ważny jest standard pracy czyli najlepsza na dziś metoda wykonywania pracy. Standard to punkt wyjścia do stosowania KAIZEN jako elementu ciągłego doskonalenia każdej organizacji.

Tak jak poprzednich metodach (JI, JR) również i JM to program 4 kroków:

  1. Podziel pracę.
  2. Zadaj pytania do każdego zabiegu.
  3. Opracuj Nową Metodę.
  4. Zastosuj Nową Metodę.

Podczas zajęć uczestnicy:

  • poznają karty TWI JM, zobaczą jak ważne jest znaczenie każdego z jej elementów oraz nauczą się pracy z nimi,
  • nauczą się technik, dzięki którym będą mogli osiągnąć oczywiste usprawnienia w pracy używając praktycznego podejścia,
  • poznają główne obszary, nad którymi będziemy pracować usprawniając aktualne metody pracy, tj.: wydajność, jakość oraz terminowość,
  • poznają trzy podstawowe kategorie prac na stanowisku: transportowanie, praca maszynowa, praca manualna oraz ich cechy charakterystyczne.

Wszystkie wprowadzone zmiany w aktualnej metodzie wpływają bezpośrednio na wzrost zaangażowania pracowników jak i na redukcję kosztów procesowych, co wprost przekłada się na wzrost marży.

Doskonalenie metod pracy stanowiące dziś podstawową kompetencję każdego przełożonego zapewnia nieustanną poprawę wyników procesowych zarówno w środowisku produkcyjnym, montażowym jak i administracyjnym. Uczestnicy warsztatów poznają dokładny algorytm postępowania, dzięki któremu będą zdolni do osiągania coraz lepszych wyników w swoich zespołach.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.