Budowanie relacji w zespole (TWI – Job Relations)

Każda organizacja dąży do tego aby jej pracownicy byli na najwyższym poziomie kompetencji, aby szkolenia realizowane były zgodnie z procedurami a ich efektywność rosła przy jednoczesnej redukcji czasu szkolenia.

TWI (ang. Training Within Industry) to efektywne wdrożenie nowych pracowników do pracy (JI), doskonalenie metod pracy (JM) oraz kompetencji przełożonych (JR).

Czy wiemy:

 •  jakimi cechami charakteryzuje się dobry przełożony?
 •  jak budować kompetentny zespół?
 •  jak się komunikować?
 •  jak rozwiązywać problemy, sytuacje produkcyjne?

Każdy przełożony spotyka się w swojej pracy, w swoim zespole z wieloma problemami związanymi ze współpracą między ludźmi.

Podstawowa zasada metody Budowania Relacji JR brzmi: dobre relacje powodują dobre wyniki, złe relacje powodują złe wyniki.

 

Zadaniem każdego Kierownika (bo tak określa się w JR wszystkich którzy kierują ludźmi) jest tak kierować swoim zespołem aby praca przebiegała bezproblemowo, bezkonfliktowo a jednoczenie realizowane były wszystkie zaplanowane zadania.

Głównym celem metody JR jest regularne stosowanie zasad przywództwa w celu rozwiązania a nawet zapobiegania problemom. Uczy nas odpowiedniego podejścia do pracowników oraz budowania relacji.

Proponowany przez Smart Lean warsztat TWI JR wprowadza w tajniki 4 kroków budowania dobrych relacji z pracownikami przy jednoczesnym zachowaniu pełni obiektywizmu w zarządzaniu relacjami i zdobyciu umiejętności rozwiązywania trudnych i konfliktowych sytuacji na płaszczyźnie „win-win”.

Cztery etapy budowania relacji to:

 1. Zbierz fakty.
 2. Rozważ i zdecyduj.
 3. Podejmij działanie.
 4. Sprawdź rezultaty.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:

 •  jak informować pracownika o jakości jego pracy,
 •  jak komunikować zmiany, aby zostały zaakceptowane i wdrożone,
 •  jak w najbardziej efektywny sposób wykorzystać umiejętności swojego zespołu,
 •  jak rozpoznawać sytuacje problemowe, jak postępować w ich obliczu oraz co zrobić, aby więcej w przyszłości się nie pojawiały.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.