Wzrost dostępności parku maszynowego

Co zrobiliśmy:

Wzrost dostępności parku maszynowego można uzyskać tylko dzięki współpracy działu produkcyjnego i produkcyjnego. Pamiętajmy, że zarządzanie procesami jest niemożliwe gdy nie jesteśmy zdolni do pomiarów ich parametrów.

„Rekomenduję firmę Smart Lean jako profesjonalną firmę doradczą z zakresu Lean Management, z którą współpraca prowadzi do osiągnięcia realnych zysków dla przedsiębiorstwa.”.

Dariusz Szulc | Pełnomocnik zarządu ds. poprawy produktywności

Działania: TPM, 5S, Shopfloor Management, Arkusz kalkulacyjny OEE

Branża: FMCG
Liczba pracowników: 200
Czas wdrożenia: 9 miesięcy
Rok: 2014
Wzrost dostępności parku maszynowego - (40%)
Redukcja kosztów utrzymania ruchu - (25%)

1. Audyt zerowy

Przeprowadzono audyt „zerowy” z zakresu zarządzania produkcją oraz TPM. Zidentyfikowano luki procesowe i zarządcze oraz rozpisano klarowny plan wdrożenia na najbliższe 12 miesięcy. Działania Smart Lean ograniczyły się do transferu know-how oraz udzielaniu wsparcia fizycznego na procesach (gdy Klient uznał to za stosowne) oraz wsparcia telefonicznego i mailowego.

2. Szkolenia podstawowe

Przeprowadzono „szkolenia” podstawowe. Każde z nich zawierało około dwóch godzin szkolenia teoretycznego oraz ok 6 godzin warsztatów praktycznych. Szkolenia zrealizowano z zakresu Lean Management, 5S, TPM (Autonomiczne Utrzymanie Ruchu) oraz Shopfloor Management.

3. Wsparcie w procesie wdrożenia

Niezliczona ilość maili i rozmów telefonicznych to jeden aspekt. Drugi zaś to wsparcie w procesie wdrożenia przez indywidualne doradztwo. W tym aspekcie przeprowadziliśmy 6 dni wsparcia bezpośredniego (w 6 miesięcy!) oraz wdrożyliśmy oprogramowanie wspierające kalkulację wskaźnika OEE zgodnie ze światowym standardem (również 6 dni doradczych). Kolejnym etapem był proces Gemba Coaching realizowany dla Dyrektora Fabryki, Kierownika Produkcji, Kierownika Logistyki i Kierownika Utrzymania Ruchu (łącznie 4 dni doradcze).

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.