Organizacja miejsca pracy

Co zrobiliśmy:

W wyniku przeprowadzonych warsztatów i szkolenia 5S udało się uzyskać oszczędności na poziomie około 257 000 zł w skali roku, co dało nam 4-krotny zwrot z inwestycji:

  • Oszczędność roboczogodzin = 184 000 zł
  • Oszczędność ruchu pracowników = 44 800 zł
  • Oszczędność paliwa i czasu transportu = 27 978 zł
Cel: Eliminacja marnotrawstwa poprzez lepszą organizację stanowiska pracy
Działania: 5S
Branża: Usługowa
Liczba pracowników: 100
Czas wdrożenia: 7 miesięcy
Rok: 2018
oszczędność zbędnego ruchu - (2800km)
oszczędność zbędnego transportu - (9000km)

1. Warsztat praktyczny 5S

Po przekazaniu podstaw teoretycznych o metodach 5S, rozpoczęliśmy warsztaty na obszarach pilotażowych wraz z akcją czerwonej kartki. Każdy z etapów kończyliśmy planem działań.

2. Audyt 5S

Przekazaliśmy wiedzę teoretyczną z zakresu audytów 5S, gdzie w dalszej części przeprowadziliśmy audyt, aby wskazać obszary do doskonalenia. Dalszym krokiem była weryfikacja uzyskanych wyników na podstawie audytu 5S.

3. Zarządzanie systemem 5S

Zbudowaliśmy system zarządzania 5S i opracowaliśmy procesy wdrożenia w całej firmie.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami w celu wdrożenia narzędzi lean management w Twojej firmie.