Wielkopolska Nagroda Jakości dla firmy Smart Lean S.C. – reportaż z Poznania

Wielkopolska Nagroda Jakości dla firmy Smart Lean S.C. – reportaż z Poznania

Nie tak dawno, 11 listopada 2018r., wszyscy świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To bardzo ważne wydarzenie dla podzielonego przez ponad wiek zaborami kraju. Ale i mieszkańcy Wielkopolski mają swoje święto: nieco później – bo na przełomie roku 2018 i 2019 obchodzili setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Jadąc na uroczystą Galę z okazji VIII Dni Pracy Organicznej w Poznaniu na zaproszenie Marcina Stachowiaka, CEO Smart Lean S.C., zdawałem sobie sprawę, że znajdę się w tym samym miejscu, w którym Ignacy Paderewski sto lat wcześniej swą mową zapalił iskrę w sercach Wielkopolan. Budynek prezentuje się doskonale: położony w pobliżu Starego Rynku jest jednym z najbardziej okazałych obiektów Poznania. Słynie z doskonałej kuchni, o czym miałem się przekonać już wkrótce.

Podejmując zaproszenie na Galę wręczenia Wawrzynów Pracy Organicznej dla najwybitniejszych mieszkańców Wielkopolski byłem świadom, że impreza będzie odbywać się na wysokim szczeblu: rzeczywiście – były obecne najwyższe władze wojewódzkie, miejskie i przedstawiciele okolicznych gmin i powiatów, rektorzy i dziekani uniwersytetów i Politechniki Poznańskiej. Uroczystość otworzył Paweł Leszek Klepka – Prezydent Unii Wielkopolan. Idea pracy organicznej jest szczytna: z radością zauważyłem na niej znane mi z radia i telewizji osoby (na przykład słynne siostry zakonne z Broniszowic). Wzruszyły mnie mowy osób, które z idei pracy organicznej uczyniły misję swojego życia: pomoc innym osobom poprzez wspieranie edukacji, rozwój ekonomiczny regionu, pracę w hospicjach. Czyżby „pozytywizm” miał się dobrze, a „praca u podstaw” to nie tylko termin, o którym uczymy się na lekcjach języka polskiego w liceum? Wielkopolanie pokazują, że tak!

Ważnym momentem było wręczenie Wielkopolskich Nagród Jakości. Ta nagroda przyznana przez Wielkopolski Instytut Jakości ma dużą wartość dla przedsiębiorstw tego regionu. Rozmawiam z Jarosławem Piszczkiem, który jest konsultantem wiodącym Wielkopolskiego Instytutu Jakości z Poznania.

SSZ – Czy może nam Pan opowiedzieć skąd wziął się pomysł na taką nagrodę? Kto zapoczątkował ten proces?
JP – European Foundation for Quality Management (EFQM) – Europejską Fundację Zarządzania Jakością założono ponad 30 lat temu. Ma ona szczytny cel pomagać przedsiębiorcom w ulepszaniu swoich firm. Misją EFQM jest “Stanowić siłę napędową dla organizacji europejskich w dążeniu do doskonałości”. Według Modelu EFQM, wypracowanemu przez Fundację, firma jest oceniana według kryterium potencjału (co robi przedsiębiorstwo i w jaki sposób) i efektów w zarządzaniu (jak to co robi, przekłada się na te efekty).

SSZ – Kto może wziąć udział w programie?
JP – Najczęściej uczestników rekrutujemy z grona przedsiębiorstw, które już znamy z programu Wielkopolska Jakość. Wielkopolska Jakość oparta jest na tym samym narzędziu oceny i doskonalenia – Modelu EFQM. Program ten nie ma jednak charakteru konkursowego. Prowadzimy go w trybie ciągłym. Przedsiębiorstwo, które wykaże, że spełnia wymagania Modelu na wymaganym poziomie – otrzymuje certyfikat. Najlepszych zapraszamy do Konkursu na Wielkopolską Nagrodę Jakości. Przedsiębiorstwa uczestniczące w konkursie dzielimy na kategorie: mikro (do 9 osób), małe (do 59 osób), średnie (do 259 osób) i duże przedsiębiorstwa (powyżej tej liczby). Dodatkowo zgłoszenia do
Nagrody przyjmujemy od władz samorządowych i środowisk gospodarczych oraz współpracujących z nami ekspertów. Zapraszam na naszą stronę WWW po więcej szczegółów na ten temat. http://instytut.poznan.pl/index.php/wielkopolska-nagroda-jakosci/

SSZ – Jakie korzyści dla Klientów Smart Lean S.C. niesie otrzymanie przez jej właściciela Wielkopolskiej Nagrody Jakości?
JP – Nagroda nie jest dla właściciela – jest dla całej Organizacji, choć kryterium Przywództwa jest jednym z najważniejszych, bo to jakość przywództwa decyduje o wszystkim co się dzieje w zarządzaniu. Nagroda jest potwierdzeniem, że według dziewięciu kryteriów EFQM firma jest wysoko oceniona: czyli ma uporządkowane procesy, podejście do przywództwa, zarządzania strategicznego, że mierzy swoje wyniki i przekłada je na podstawę do dalszego doskonalenia swojego potencjału. Jest stabilna i rokuje duże szanse na dalszy stabilny rozwój. To daje bezpieczeństwo dla Klientów i pozwala zaufać nagradzanej firmie w przypadku długofalowej współpracy biznesowej.

SSZ – Czy nagrodę otrzymują jedynie firmy regionalne?
JP – Nie, konkursy oparte na Modelu EFQM odbywają się na szczeblu również na szczeblu krajowym i europejskim. Jak widać program ma duży zasięg!

SSZ – W jaki sposób oceniani są kandydaci do Wielkopolskiej Nagrody Jakości?
JP – Pierwszym etapem jest samoocena, ale według pewnych reguł. Dostarczamy metodykę oraz uczymy w jaki sposób dokonać rzetelnej oceny. Nie jest to ocena zero – jedynkowa (rodzaj audytu). Sposób ewaluacji to swoiste continuum: można otrzymać różne wartości ocen w różnych kryteriach. Samoocena to proces. Niektóre firmy dają sobie z tym radę w ciągu trzech tygodni, inne potrzebują więcej czasu.

SSZ – Czy w tym programie korzystacie z pomocy zewnętrznych konsultantów i ekspertów?
JP – Tak, są to eksperci, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu w oparciu o koncepcję TQM (Total Quality Management), często pracują na stanowiskach dyrektorskich i pomagają nam w procesie ewaluacji przedsiębiorstw.

Rozmawiam z Moniką Leman-Tomaszewską, Sekretarzem Generalnym Unii Wielkopolan.

SSZ – Jak wiele firm skorzystało z szansy, aby poddać się ocenie według kryteriów EFQM i pojawiło się na podium Wielkopolskiej Nagrody Jakości?
MLT – Około dwustu firm dotarło do tego zaszczytnego miejsca (przez dwadzieścia jeden edycji programu). Zapraszamy do konkursu firmy, które przejawiają duży potencjał rozwojowy, są unikalne. Biorą one udział w programie Wielkopolska Jakość: gdzie zanotowaliśmy udział około 2000 firm przez ostatnie 26 lat.

SSZ – Czy Wielkopolska Nagroda Jakości jest ważna?
MLT – Tak, to prestiżowe wyróżnienie. Otrzymały je marki znane, takie jak np. ROCKWOOL (Cigacice), Ziołolek (Poznań), Philiphs Lighting Poland (Piła), ANDRE ABRASIVE ARTICLES (Koło). Muszę przyznać, że nagroda trafia do różnych branż, często odmiennych od siebie. To dobrze: różnorodność branż świadczy o dużym zainteresowaniu w programie Wielkopolska Jakość.

SSZ – Jak wygląda nagroda: czy jest to dyplom, statuetka czy pewna suma pieniędzy dla wyróżnionego przedsiębiorstwa?
MLT – Laureaci Konkursu otrzymują grawerton i statuetkę z logo Wielkopolskiej Nagrody Jakości, takim zestawem może poszczycić się na dziś tylko kilkadziesiąt firm z Wielkopolski. Unikatowość Konkursu polega na tym, że jego Laureaci mają możliwość aplikowania o Polską i Europejską Nagrodę Jakości przyznawaną w Brukseli.
SSZ – Bardzo dziękuję za odpowiedzi na moje pytania i miłe przyjęcie. Bardzo spodobał mi się występ chóru, który uświetnił imprezę.

Marcin Stachowiak przybył na Galę z małżonką Agnieszką i córeczką Martą, która ma siedem miesięcy.

MS – Smart Lean S.C. to firma rodzinna, dlatego na tej ważnej uroczystości pojawiam się z najbliższymi. Gdyby nie wsparcie mojej małżonki, moje sukcesy byłyby skromniejsze. Tak jak mówiłem wcześniej: udzielając wywiadu dla „Lean Po Polsku – Sławomir Szczepaniec” – jestem człowiekiem, dla którego praca jest ważna – ale nie najważniejsza. To nie jest moje święto. To nasze wspólne rodzinne święto!

SSZ –Chciałbym, abyś spojrzał na nagrodę uwzględniając kontekst biznesowy Twojego Klienta. W jaki sposób przekonasz nas, że to wyróżnienie „pracuje dla Twoich Klientów” przynosząc im korzyści?
MS – Znamy się już parę miesięcy i wiesz, że nie odpowiem używając „tanich” marketingowych zwrotów „że jest to wielki sukces” i że moja firma „jest najlepsza”. Rzetelna, wytrwała praca, przyjęty przeze mnie system wartości oraz ich konsekwentne przestrzeganie daje efekty w postaci zysku dla moich Klientów, zamówień dla mojej firmy. Uzyskanie nagrody nie jest dla mnie celem samym w sobie; ale jest potwierdzeniem, że podróż odbywa się w dobrym kierunku. Celem jest doskonałość procesów wewnętrznych. Już od jutra będę się starał podnosić poprzeczkę wyżej. Dziś świętuję z bliskimi: uważam że warto nauczyć się celebrować takie chwile. Mam nadzieję, że i Tobie się tutaj podoba, i znajdziesz chwilę by cieszyć się nagrodą razem z nami!

SSZ – Dziękuje za zaproszenie na Galę. Jest to dla mnie wyróżnienie i możliwość spotkania wielu wspaniałych osób z Waszego regionu. O Twojej firmie napiszę jeszcze: zapraszasz mnie do biura, gdzie osobiście mam się przekonać, że nagroda którą otrzymałeś jest potwierdzeniem wysokiej jakości systemu zarządzania i szczupłości procesów wewnętrznych oraz ich dużej przejrzystości.
MS – Zobaczysz, że nasza Misja, Wizja i cele strategiczne to nie obietnice, ale „żywa materia”. Przedstawię Ci w jaki sposób skonstruowany jest nasz back Office i jak „Lean generuje złotówki”. Mam nadzieję, że po tej wizycie i Ty skorzystasz: uczynisz swoje życie lepszym, eliminując straty i mnożąc zyski w swoim najbliższym otoczeniu.

SSZ – Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Jestem Ślązakiem, ale bardzo lubię Wasze Rogale Marcińskie. Są doskonałe! Aby być „lean” zjadłem jedynie dwie sztuki!

Więcej interesujących artykułów na temat wdrożeń firmy Smart Lean S.C. i reportaży znajdziecie Państwo na Facebook Lean Po Polsku – Sławomir Szczepaniec oraz na https://smartlean.pl/.

Add Comment