Zasada Deminga № 4. Zrezygnowanie z zamawiania wyrobów i usług wyłącznie na podstawie kryterium ceny

Dokonanie zakupu tylko na podstawie kryterium najniższej ceny jest krótkowzroczną polityką, która prowadzi do większych nakładów finansowych w przyszłości. Nakłady te powodowane są eliminacją wad w procesie wytwarzania produktu.

Nie powinniśmy polegać tylko na cenie produktu, ponieważ koszt ten nie podaje nam żadnej informacji o jakości produktu oraz jakości dostawcy. Jeżeli zakupione materiały będą mieli wady może to utrudnić dalsze etapy procesu wytwarzania produktu lub usługi. Koszty naprawy takich wad i błędów znacznie przewyższają oszczędności będące wynikiem zakupu. Z tego względu nacisk powinien być również na jakość dostarczanych produktów, co skutkuje zmniejszeniem kosztów naprawy błędów oraz ograniczeniem wadliwości produkcji.

Praktyki tego rodzaju są bardzo negatywnie oceniane przez Deminga, który stwierdził: „Normalną procedurą jest składanie zamówień najtańszemu dostawcy. Nie stać nas na straty wynikające z takiej praktyki. W przeszłości działy zaopatrzenia skupiały uwagę na kosztach zakupu pomniejszając koszty wytwarzania”. Tymczasem nabywcę interesować powinien koszt całkowity produktu obejmującego cenę i koszty użytkowania (wraz z kosztami likwidacji). Składając zamówienie najtańszemu dostawcy zapomina się, że w specyfikacji nie da się uwzględnić wszystkich cech jakościowych, a producenci składający taką samą ofertę proponują produkty o różnych cechach jakościowych. Może okazać się, i tak często bywa, że produkt tańszy wymaga większych kosztów eksploatacji lub jego okres użytkowania jest krótszy. Przysłowie mówi, że niezamożnego nie stać na produkty (wyroby i usługi) o niskim poziomie jakości.

Dążyć musimy do tego, aby produkt był dostarczany przez jednego dostawcę na zasadzie długotrwałej współpracy, która oparta będzie na lojalności i zaufaniu.

Wybrany dostawca powinien:

  • Posiadać odpowiednią wiedzę,
  • Zdolność produkcyjną,
  • Oferować najniższy możliwy koszt użytkowanie produktu,
  • Dążyć szacunkiem do klienta,
  • Zachować terminowość dostaw,
  • Dostawić uzgodnioną ilość produktów lub materiałów,
  • Chronić je przed uszkodzeniem podczas transportu,
  • Zapewnić wymagania według specyfikacji,
  • Określić zasady dostawy zakupionych surowców czy wyrobów.

Zobacz też jaka jest piąta zasada Deminga.

Add Comment