Zasada Deminga № 5. Nieustanne doskonalenie procesów, wyrobów i usług

W czasach dużych wymagań ze strony klientów, przedsiębiorstwo powinno ciągle doskonalić swoje umiejętności. Duża konkurencyjność wymaga ulepszania jakości oraz dostosowania się do nowych wymagań jednocześnie wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną.

Usprawnienie poszczególnych procesów organizacji oraz etapów wytwarzania produktów i usług pozwala na podniesienie jakości, obniżenie kosztów oraz zwiększenie produktywności. Duża cześć procesu doskonalenia zależy od kierownictwa, ale również pracownicy powinny być zainteresowane doskonaleniem i myśleć o innowacjach w firmie. Żeby pracownicy też myśleli o modernizacji procesów w organizacji, powinni oni odczuwać radość z pracy. Klimat w miejscu pracy odgrywa znaczącą rolę w podejściu do wykonywania powierzonych zadań.

Podstawą każdego systemu zarządzania jest ciągłe doskonalenie. Nie jest możliwe zaprojektowanie takiego procesu i przepływu pracy, aby nie można było go ulepszyć, taka możliwość jest zawsze.

W zarządzaniu jakością kluczowym elementem jest cykl Shewarta i zawiera on:

  • Cykl uczenia się, który odpowiada doskonaleniu i poprawie jakości,
  • Oraz cykl konsumenta, który stosowany jest do planowania innowacji, pomaga on zrozumieć potrzeby klientów i dostosować się do ich oczekiwań.

Odpowiedzialność za jakość wytwarzanych produktów i usług ponosi kierownictwo poszczególnych działów oraz całej organizacji. Do zadań kierownictwa w kwestii zarządzania jakością należy:

  • Ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania produktów lub usług,
  • Ulepszenie obecnie wytwarzanych produktów,
  • Wdrożenie innowacji w procesach produkcji i świadczenia usług,
  • Wprowadzenie modernizacji w wyrobach i usługach.

Zdaniem W. E. Deminga “To nie klient wymyśla innowacje. Robi to producent, robią to ludzie, którzy są odpowiedzialni tylko za siebie i muszą zadowolić jedynie samych siebie… Niezależność ekonomiczna sprzyja wprowadzeniu innowacji. U podstaw nowatorskich leży szacunek dla samego siebie. Szacunek dla samego siebie traci się nie w wyniku stosowania systemu ocen, a zarządzania przez cele“.

Zobacz też jaka jest szósta zasada Deminga.

Add Comment