Zasada Deminga № 6. Uczenie się nowych umiejętności

Na każdym szczeblu organizacji niezbędnym jest rozszerzanie wiedzy. Proces doskonalenia jest niemożliwy bez podnoszenia poziomu intelektualnego, dlatego musimy wprowadzać szkolenia dla pracowników, menadżerów, administracji, a także kierownictwa.

Z powodu niskiej kwalifikacji zatrudnionych wynikać może takie zjawisko jak zmienność. Określa ono proces, w którym wykonywane zadania mają różną jakość oraz wydajność. Szkolenia stanowiskowe zatrudnionych pozwalają na zmniejszenie zmienności procesu, jednocześnie poprawiając jakość i produktywność. Wdrożenie w system doskonalenia zawodowego korzystne jest ze względu na możliwość wykorzystania potencjału i umiejętności wszystkich pracowników. Takie doskonalenie obejmować powinno szeroki zakres działalności organizacji, metody zarządzania personelem i przedsiębiorstwem a także psychologię.

Ważnym elementem jest wdrożenie systemu zarządzania dla właściwego zaprogramowania przebiegu pracy. Jakość powinna być wbudowana w proces wytwarzania produktu, ponieważ nie można zapewnić dobrej jakości robiąc poprawki w już wytworzonym produkcie lub usłudze. Poznanie poszczególnych elementów systemu organizacji oraz procesu wytwarzania pozwala na dokładne zastosowanie materiałów i narzędzi do doskonalenia całej organizacji, a co za tym idzie, jakości wyrobów lub usług.

Każdy z nas ma własne metody na uczenia się, jednak zdobycie niezbędnej wiedzy wymaga ustawicznego uczenia się oraz samoorganizacji.

Zadaniem kierownictwa w przedsiębiorstwie jest:

  • Określenie dziedziny szkolenia dla każdego z pracowników,
  • Ustalenie najlepszej metody dla przeprowadzenia szkolenia,
  • Przyswojenie jakiej wiedzy jest niezbędne,
  • W jaki sposób nabyte umiejętności będą pomocne w procesie wytwarzania.

Każde szkolenie powinno mieć dwa wymiary:

  • Teoretyczny,
  • Praktyczny.

Wiedza teoretyczna podnosi poziom intelektualny i rozszerza erudycję, natomiast wiedza praktyczna dostarcza informację niezbędną do wykonywania bieżących obowiązków.

Zobacz też jaka jest siódma zasada Deminga.

Add Comment