Zasada Deminga № 3. Rezygnacja z uzależnienia od masowej kontroli

Całkowicie wyeliminować kontrolę w organizacji jest zadaniem niemożliwym, jednak nie należy polegać na niej jako na jedynym sposobie zapewnienia jakości. Jakość powinna występować przede wszystkim w procesie wytwarzania produktu oraz sprawnym systemie organizacji pracy. Redukując zmienność podczas wytwarzania produktu lub usługi podnosić się będzie jakość wyrobów. Jeżeli jesteśmy pewni, że zmienność w systemie jest na minimalnym poziomie, a cały przepływ pracy jest dokładnie zorganizowany i niczym nie zakłócony kontrola staje się elementem, stosowanym coraz rzadziej.

Kiedy system i proces są stabilni nie ma potrzeby kontrolowania wszystkich wytwarzanych produktów, ponieważ kontrola całości produkcji w celu wyeliminowania pojedynczych wadliwych egzemplarzy nie jest w pełni skuteczna, a razem z tym przyczynia duże nakłady finansowe. Natomiast można się skupić na kontroli danych statystycznych, która jest mniej kosztowna, a jednocześnie skrupulatnie przeprowadzona może dać dużo informacji o możliwych wadach procesu wytwarzania. Bardziej korzystna dla organizacji jest kontrola procesów oraz prawidłowe zaprojektowanie przepływu pracy, niż kontrola wyrobów i usług.

Według Deminga dane uzyskane podczas kontroli służą do:

  • Gromadzenia informacji o procesie,
  • Określenia niezbędnych działań dla doskonalenia,
  • Opracowanie strategii ulepszenia systemów, procesów i metod,
  • Usprawnienia procesu.

Zapobieganie wadom jest bardziej skuteczne niż sprawdzenie wszystkich wytworzonych produktów i usług.

Kontrola przeprowadzana powinna być we właściwy sposób. Dość często widzimy, że w celu poprawy jakości kierownictwo rozbudowuje system kontroli pracowników oraz gotowych produktów i usług. Niestety nawet przy pełnej kontroli większość błędów i wad są ukryte od naszego oka. Jakość trzeba zaplanować i wytworzyć, nie da się jej kontrolować. Kontroli nie możemy wyeliminować całkowicie, natomiast powinniśmy dbać o to, aby była ona skuteczna i produktywna.

Zobacz też jaka jest czwarta zasada Deminga.

Add Comment