Zasada Deminga № 1. Wytrwałość w zamierzeniach

Działalność organizacji nie może polegać tylko na działaniach i potrzebach, powstających z dnia na dzień. Powinni obiecywać cele i plany długoterminowe, które mają największy wpływ na jakość wytwarzanej produkcji, a także oferowanych usług. Stale cele, które są aktualne przez dłuższy okres czasu nastawione są na osiągnięcie głównego celu- na ciągle podnoszenie jakości. Gwarantuje to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na określonym rynku, a także zapewnienie stanowisk pracy.

Cele strategiczne mają być na tyle stale, na ile jest to możliwe

Wszyscy mamy świadomość, iż w czasie tak szybkich zmian w otaczającej nas rzeczywistości nie możemy pozwolić sobie na działania nie ulegające zmianom. Jednak cele długofalowe powinny być najbardziej stałym elementem organizacji. Cele krótkoterminowe powinny tylko wspierać te główne, być narzędziem pomocnym do osiągnięcia głównych zamierzeń, a nie zastępować je całkowicie. Długofalowe planowanie daje nam wiele korzyści:

  • Utrzymywanie stałych celów,
  • Trwale dążenie do doskonalenia,
  • Poprawa jakości produktów i usług,
  • Podniesienie pozycji konkurencyjnej,
  • Zapewnienie stanowisk pracy,
  • Pozostanie w biznesie.

Kierownictwo a cele długoterminowe

Jednym z głównych zadań zarządu firmy powinno być ustalenie misji organizacji oraz jej celów. Opracowana musi być również strategia działań, nastawionych na podnoszenie jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Cele długofalowe nie mogą być często zmieniane, ponieważ powoduje to zaburzenia i dezorganizację w przepływie pracy oraz działalności całego przedsiębiorstwa. Każdy z pracowników oraz osoby zarządzające powinni wiedzieć o zamierzeniach kierownictwa osiągnąć określone cele. Dobrze będzie jeżeli o tych zasadach będą wiedzieli również dostawcy i klienci. Każdy z członków kierownictwa zobowiązany jest to dokładnego i skutecznego wykonywania powierzanych mu obowiązków by utrzymać odpowiedni poziom organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

Poniższe pytania będą pomocne dla kadr zarządzających określić cele i plany długoterminowe:

  • Czego chcemy osiągnąć?
  • Jakie posiadamy systemy i narzędzia do wytwarzania produkcji?
  • Jakie koszty wytwarzania produktu lub usługi obowiązują przy wyżej określonych metodach?
  • Jak organizacja powinna wyglądać w przyszłości (za pięć, dziesięć lat)?

Sprawdź wszystkie 14 zasad Deminga. Zobacz też jaka jest druga zasada Deminga.

Add Comment